Tuesday, January 12, 2021

അദ്ധ്യായം:- 24

 ⚜ശ്രീ ചക്കുളത്തുകാവിലമ്മ⚜ 
🔥┈┉┅❀꧁Astro Live꧂❀┅┉┈🔥

അദ്ധ്യായം:- 24

 𝓐𝓼𝓽𝓻𝓸 𝓛𝓲𝓿𝓮 𝓗𝓲𝓰𝓱𝓵𝓲𝓰𝓱𝓽𝓼
▬▬▬▬▬▬🔱▬▬▬▬▬▬ 

🔱ശുംഭ നിശുംഭൻമാർ അസുരന്മാർ ആയിരുന്നു... ഒരു കാലത്ത് അവർ ബ്രഹ്മദേവനെ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി,അവരുടെ ജപ ശബ്ദം ദേവലോകത്തും കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങി, അപകടം മണത്ത ദേവേന്ദ്രൻ അകെ അസ്വസ്ഥനായി തുടങ്ങി

🔱തപസ്സ് മുടക്കാൻ നോക്കിയ ദേവേന്ദ്രന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപെട്ടു കാരണം അത്രയ്ക്ക് കഠിനമായ തപസ്സായിരുന്നു ശുംഭ നിശുംഭൻമാർ നടത്തിയിരുന്നത്..

🔱ഒടുവിൽ അവരുടെ തപസ്സിൽ സംപ്രീതനായ ബ്രഹ്മദേവൻ അവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായി, വൽസാ എന്തുവരമാണ് വേണ്ടത് ?

ഇനി തുടർന്ന് വായിക്കാം....
════════════ ⊱

ചക്കുളത്തയുടെ മൂല ചരിത്രവുമായി അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിനാലിലേക്കു സ്വാഗതം പരാശക്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ... 
ആരാണ് മുത്തശ്ശി ചക്കുളത്തമ്മ,ഭദ്രകാളിയാണോ,അതോ ദുർഗ്ഗാ സ്വരൂപം ആണോ, അതോ ദേവി പാർവ്വതിയോ ?  

മക്കളേ....  ചക്കുളത്തമ്മയുടെ മൂലചരിത്രം ശുഭ നിശുംഭന്മാരുടെ നിഗ്രഹം ആയി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആണ്...

ആരാണ് മുത്തശ്ശി ഈ ശുഭ നിശുംഭന്മാർ ? 
മക്കളേ....  ശുംഭ നിശുംഭൻ മാർ അസുരന്മാർ ആയിരുന്നു... ഒരു കാലത്ത് അവർ ബ്രഹ്മ ദേവനെ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി...  അങ്ങിനെ എല്ലായിടത്തും 

ഓം ബ്രഹ്മ ദേവായ നമഃ🔱
ഓം ബ്രഹ്മ ദേവായ നമഃ🔱
ഓം ബ്രഹ്മ ദേവായ നമഃ🔱 

എന്ന തപ ജപം കേൾക്കാനിടയായി... ദിവസം ചെല്ലും 🔱തോറും അവർ കഠിന തപസ്സ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി...അങ്ങിനെ അവരുടെ ജപ ശബ്ദം ദേവലോകത്തും കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങി, അപകടം മണത്ത ദേവേന്ദ്രൻ അകെ അസ്വസ്ഥനായി, ദേവ ലോകം ആക്രമിച്ചു കൈക്കലാക്കുവും തന്റെ, സിംഹാസനവും 🔱നഷ്ടമാകും എന്ന് ദേവേന്ദ്രൻ ഭയപ്പെട്ടു... തപസ്സ് മുടക്കാൻ നോക്കിയ ദേവേന്ദ്രന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപെട്ടു കാരണം അത്രയ്ക്ക് കഠിനമായ 🔱തപസ്സായിരുന്നു ശുംഭ നിശുംഭൻമാർ നടത്തിയിരുന്നത്.. 🔱ഒടുവിൽ അവരുടെ തപസ്സിൽ സംപ്രീതനായ ബ്രഹ്മദേവൻ അവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായി, വൽസാ എന്തുവരമാണ് വേണ്ടത് ?

ശുംഭ നിശുംഭൻമാർക്ക് സന്തോഷമായി അവർ 🔱ബ്രഹ്മ ദേവനെ വണങ്ങി, ശേഷം ഇപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു "ആരും പ്രസവിക്കാത്ത ജനിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഞങ്ങളെ വധിക്കാൻ 🔱കഴിയരുത്, അതും അവരുമായുള്ള🔱 യുദ്ദത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ സംഭവിക്കാവൂ " അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വരം നൽകിയ ബ്രഹ്മദേവനെ ശുംഭനിശുംഭൻമാർ കൈകൂപ്പി🔱 വണങ്ങി ഈ സമയം ബ്രഹ്മദേവൻ അപ്രത്യക്ഷനായി....

ബ്രഹ്മദേവന്റെ വരം ലഭിച്ച🔱 ശുംഭ നിശുംഭൻമാർ അജയരായി തീർന്നു, എവിടെയും അവരുടെ അട്ടഹാസങ്ങൾ കേട്ടുതുടങ്ങി... ദേവലോകം വരെ അവരുടെ 🔱അട്ടഹാസത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം കേട്ട് ഞെട്ടിത്തുടങ്ങി, എന്തുചെയ്യണം 🔱എന്നറിയാതെ ദേവേന്ദ്രൻ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു. ഉറക്കം നഷ്ടപെട്ട രാവുകൾ... ( തുടരും............✍️ )
❁═════════════❁
ഈ ലേഖനത്തിനു ആസ്പദമായത്, എന്റെ മുത്തശ്ശി (വാര്യത്തമ്മ) പറഞ്ഞു തന്ന പുരാണ ആയ്തിഹ്യ കഥകൾ ആണ് അതിനാൽ തന്നെ ഗ്രന്ഥ കർത്താവിന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഈ ലേഖനം എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ, പകർപ്പവകാശം ഇല്ലാതെ ബ്ലോഗിലോ, വെബ്സൈറ്റിലോ, ഫേസ്ബുക്കിലോ,മറ്റു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലോ പുസ്തകത്തിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും പാടുള്ളതല്ല !!! എന്നാൽ മെസ്സേജ് ഈ രീതിയിൽ മാത്രം പൂർണ്ണമായി ഷെയർ ചെയ്യാം സ്നേഹപൂർവ്വം ✍️ ഷിനിൽ ഷാജി വാര്യത്ത് 9048736080
❁═════════════❁
Forward and Share only
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ🔥 ⓁⒾⓋⒺ🔥
അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ
ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ
ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേനമ:
❁══════💎══════❁
മാതാ,പിതാ,ഗുരു, ദൈവത്തെ  വന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തട്ടകത്തമ്മയുടെയും, ഉപാസന മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപിക്കുന്നു 👣💐. പ്രിയമുള്ളവരേ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ💯% ശരിയാക്കണം എന്നില്ല, അതിനാൽ ഗുരോപദേശം സ്വീകരിക്കുക
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ 🔥 ⓁⒾⓋⒺ 🔥
✿════❁═☬ॐ☬═❁════✿
മൺമറഞ്ഞ ഹൈന്ദവപരമായ  ആചാര അനുഷ്ടാനങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്  ആസ്ട്രോ ലൈവ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
                A͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚S͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚T͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ L͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚I͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚V͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚E͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ G͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚U͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚P͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚
                    V            B            T
                         █║▌█║▌█║▌
                അസ്‌ട്രോ ലൈവ് 
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
    ✍അറിവിന്റെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം✍
✿❁════❁★☬ॐ☬★❁════❁✿
┇ ┇ ┇ ┇​   🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔​
┇ ┇ ┇ ✰🪔  
┇ ┇ ✰🪔       𝕍𝔹𝕋-𝔸𝕤𝕥𝕣𝕠 𝕃𝕚𝕧𝕖 
┇ ✰🪔  𝒮𝓉𝒶𝓇𝓉ℯ𝒹 ℴ𝓃: 2014 𝒸𝒽𝒾𝓃ℊ𝒶𝓂 1𝓈𝓉 
✰🪔

No comments:

Post a Comment