Thursday, December 31, 2020

സുഭാഷിതം 14

 🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀
              V. B. T- സുഭാഷിതം
🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀

🍁🍁ശ്ലോകം🍁🍁           
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
യോ ധ്രുവാണി പരിത്യജ്യ
അധ്രുവം പരിഷേവതേ
ധ്രുവാണി തസ്യ നശ്യന്തി
അധ്രുവം നഷ്ടമേവ ച

🍁🍁പരിഭാഷ🍁🍁
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
സങ്കല്പത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം നേടാന്‍ വേണ്ടി കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്; അങ്ങനെയായാല്‍ രണ്ടും ഒരുപോലെ നഷ്ടപ്പെടും.


   🌻🌻                     
🌻🌼🌻                   
   🌻🌻   🌷🌷        🕊 🕊 ✨
     🌴   🌷🔆🌷        🕊 ✨✨
     🌴     🌷🌷               🕊 ✨
     🌴      🌵 🌸🌸
     🌴   🌵 🌸🌟🌸
  🌴        🌵  🌸🌸
   🌴       🌵     🍂
     🌴        🌵   🍂     🎋🐇       
🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

പ്രകാശധാര 15

🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀
 🌳🕊 V.B.T- പ്രകാശധാര🦚    
🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀

       🌞
   🕊   🕊 ✨✨✨✨   
      🕊 🕊✨✨✨✨
            🕊✨✨✨✨ ഏവർക്കും നവവത്സരാശംസകൾ...........🪔

🪔🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹🪔
═══════════════
കാലേ വര്‍ഷതു പര്‍ജന്യ:
പ്രിഥ്വി സസ്യ ശാലിനീ 
ദേശോയം ക്ഷോഭ രഹിതോ 
സജ്ജനാ സന്തു നിര്‍ഭയാ:
അപുത്രാ: പുത്രീണ സന്തു 
പുത്രീണ: സന്തു പൌത്രിണ:
അധനാ: സധനാ: സന്തു 
ജീവന്തു ശരദ ശതം 
ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി....''

(ഭൂമിയില്‍ യഥാ സമയം വേണ്ട മഴ പെയ്യട്ടെ..അങ്ങനെ ഭൂമി സസ്യങ്ങളാല്‍ സംപുഷ്ടമാകട്ടെ. ഈ ദേശം ക്ഷോഭരഹിതമായിത്തീരട്ടെ. സജ്ജനങ്ങൾ നിർഭയരായിതീരട്ടെ അപുത്രര്‍(മക്കള്‍ ഇല്ലാത്തവര്‍)പുത്രരോടും പൌത്രാദികളോടും (പേര കുട്ടികള്‍) കൂടിയവരായി ഭവിക്കട്ടെ..നിര്‍ധനര്‍ സമ്പന്നന്മാരായി ഭവിക്കട്ടെ..
എല്ലാവരും നൂറു വർഷം സുഖമായി  ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ... )

നമ്മുടെ ഈ പുതുവർഷം സന്തോഷവും, ആരോഗ്യവും, സ്നേഹവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കട്ടെ! എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ പുതുവർഷത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടേ എന്ന് കൂടി ആത്മാർഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു......
═══════════════
🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹
🍃💔💗💝🌹🍀❤❤❤❤❤❤💓💓💓💓💗💗💗💗💗💖💞💘💗💐
    💕🍃🌹🍃💕
💕.•°``°•.¸.•°``°•.💕
💕( ശുഭദിനം ) 💕
💕`•.¸   💗   ¸.•` 💕   
     💕° •.¸¸.•° 💕 
           💕💕 
             💕     💕🍃🌹🍃💕
                    💕.•°``°•.¸.•°``°•.💕
                    💕  നേരുന്നു   ) 💕
                     💕`•.¸   💗   ¸.•` 💕
                          💕° •.¸¸.•° 💕
                                💕💕
                                  💕
🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹
 🕊ഷിനിൽ ഷാജി വാര്യ
🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹 

പ്രഭാതഭേരി 11

╔═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╗
╠💖📯V.B.T- പ്രഭാതഭേരി📯💖
╚═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╝
════════════════
🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔

❁"ദുഖവും നിരാശയും തോന്നുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കുക. അതിലെ ഓരോ വസ്‌തുവിന്റെയും ത്യാഗവും സേവനവും പാഠമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക. "

ഏവർക്കും പ്രഭാതഭേരിയിലൂടെ ഒരു പൊൻപുലരി ആശംസിക്കുന്നു....... 

╔═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╗
╠💖📯V.B.T- പ്രഭാതഭേരി📯💖
╚═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╝
════════════════
🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔

പ്രഭാത വന്ദനം 11

 ⚘🕊V.B.T-പ്രഭാത വന്ദനം⚘🕊
🔱🔱🔥🅥🔥🅑🔥🅣🔥🔱🔱

പ്രിയ വായനക്കാർക്ക് നവവത്സരാശംസകൾ...............
💐💐💐  

ഒരിക്കൽ ഒരു കർഷകൻ ദൈവത്തോട് കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രണം തനിയ്ക്ക് ഏല്പിച്ചു തന്നാൽ വേണ്ട സമയത്ത് മഴയും, വെയിലും, മഞ്ഞുമൊക്കെ കൊടുത്ത് 100 % മേനിയുണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവം ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അതിനനുവദിച്ചു നൽകി. കൃഷിയെ പറ്റി നന്നായി പഠിച്ചിരുന്ന കർഷകൻ കൃത്യസമയത്ത് മഴയും വെയിലും, വളവും എല്ലാം നൽകി. നെൽച്ചെടിയുടെ വളർച്ച എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അവസാനം കൊയ്ത്തായി. കൊയ്തെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒറ്റ നെൽ മണി യില്ലായിരുന്നു.  മുഴുവൻ പതിരുകൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം ചിരിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. മോനെ, അനുകൂല സാഹചര്യം മാത്രമല്ല, പ്രതികൂല സാഹചര്യം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, നെൽ ച്ചെടിയുടെ സത്ത രൂപാന്ത
രം വന്ന് നെല്ലായി മാറുന്നത്. അതിനാലാണ് പ്രതികൂല  സാഹചര്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിട്ടവർ, ആസാഹചര്യങ്ങളെ ഉത്സാഹം കൊണ്ടും, ഈശ്വര കൃപകൊണ്ടും കാലം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും പടിപടിയായി ഉയർന്ന് ലോകത്തിന് മാതൃകയായി തീർന്നു. അതി ജീവനത്തിലൂടെയാണ് അകക്കാമ്പ് വികസിച്ച് പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അവഗണനയെപ്പറ്റി വേവലാതി വേണ്ട.

എല്ലാ മഹത്വങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ ഇത്തരം അവഗണനകളുടെ ഒരു നിര തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ
കഴിയും.
🔱🔱🔥🅥🔥🅑🔥🅣🔥🔱🔱

അദ്ധ്യായം:- 14

 ⚜ശ്രീ ചക്കുളത്തുകാവിലമ്മ⚜ 
🔥┈┉┅❀꧁Astro Live꧂❀┅┉┈🔥

അദ്ധ്യായം:- 14

 𝓐𝓼𝓽𝓻𝓸 𝓛𝓲𝓿𝓮 𝓗𝓲𝓰𝓱𝓵𝓲𝓰𝓱𝓽𝓼
▬▬▬▬▬▬🔱▬▬▬▬▬▬ 

🔱ചക്കുളത്തമ്മയുടെ ഭക്തയായ സാറാമ്മ എന്ന യുവതി മറ്റൊരു സംസ്ത്ഥാനത്തു ആണ് ജോലിചെയ്തിരുന്നത്,ജോലി സ്ഥലവും അവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിൽ ഒരുപാടു ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു

🔱ഒരു ദിവസം ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്നും മടങ്ങുമ്പോൾ സമയം കുറച്ചു വൈകി,നടന്നവർ ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത വിജനമായ സ്ഥലത്തെത്തി,ചില സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ സാറാമ്മയുടെ പിന്നാലെ കൂടി,എല്ലാം നഷ്ടപെടുന്ന കാര്യം ഓർത്തു നെജിടിപ്പു കൂടുകയും പേടിക്കാനും തുടങ്ങി

🔱മനഃശക്തി വീണ്ടെടുത്തു, ഏതാപത്തിലും രക്ഷിക്കുന്ന വിളിപ്പുറത്തമ്മ ആയ ചക്കുളത്തമ്മയെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അമ്മേ രക്ഷിക്കണേ....അന്ന് രാത്രി സാറാമ്മക്കു സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി ആപത്തിൽ തന്നെ രക്ഷിച്ചതും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആക്കിയതും സാക്ഷാൽ ചക്കുളത്തമ്മ ആണ് എന്ന്

ഇനി തുടർന്ന് വായിക്കാം....
════════════ ⊱

ചക്കുളത്തുകാവിലെ ഭക്തരുടെ അനുഭവ കഥകളുമായി അദ്ധ്യായം പതിനാലിലേക്കു സ്വാഗതം പരാശക്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ... 


നേരം സന്ധ്യയോടു അടുക്കുന്നു...മുറ്റം അടിച്ചുവാരി വെള്ളം തളിച്ചു എന്റെ 'അമ്മ ,മുത്തശ്ശി വിളക്ക് വെക്കാനുള്ള തിരക്കിൽ ആണ്... അതിനായി തിരിത്തുണി കീറി നന്നായി മടക്കി അടുക്കി എടുത്തു, നിലവറയിലും, പൂമുഖത്തും, തുളസി തറയിലും വിളക്ക് കൊളുത്തി, സന്ധ്യാനാമം ജപിച്ചു... ശ്രീ പത്മനാഭാ മുകുന്ദാ മുരന്തകാ ...നാരായണാ ..., ഒപ്പം ഞങ്ങളും കൂടി മുത്തശ്ശിയുടെ ആ ഈണത്തിൽ ഉള്ള നാമജപം എന്ത് രസമെന്നോ ... തുടർന്ന് നിലവറയിൽ എത്തി ലോകപരമേശ്വരിയെ വണങ്ങി നമസ്കരിച്ചശേഷം ചാരുകസേരയിൽ പതിയെ ഇരുന്നു, മുത്തശ്ശി ചക്കുളത്തമ്മയുടെ ബാക്കി കഥകൾ കൂടി പറഞ്ഞു തരാമോ കേൾക്കാൻ കൊതിയായി....

ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ മുത്തശ്ശി തുടർന്നു ... 
ചക്കുളത്തുകാവിലെ വെള്ളിയാഴ്ച വ്രതം എടുത്താൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അനുഭവകഥ മുത്തശ്ശി പറയാം..  🔱ഈ കുടുംബത്തിൽ അച്ഛൻ ,'അമ്മ അവരുടെ മോനും ,മോളും ,അമ്മൂമ്മയും മാത്രം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അച്ഛൻ ആണെകിൽ വാതരോഗിയും കടുത്ത മദ്ധ്യപനത്തിനു അടിമയും🔱 ആയിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ അയാൾ കുടുംബത്തെയോ കുട്ടികളെയോ ശ്രെദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല, ഭാര്യാ പണിക്കുപോയി കൊണ്ടുവരുന്ന കാശുകൊണ്ട് 🔱ആണ് അവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് 

മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഗൃഹ നാഥൻ മദ്യപാനം ചെയ്യുകയും വീട്ടിൽ ഉള്ള ഭാര്യയെയും മക്കളെയും തല്ലുകയും തൊഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, കുട്ടികൾ പോലും ഈ ദേഹ ഉപദ്രവം സഹിക്ക വയ്യാതെ നിലവിളിക്കുമായിരുന്നു, 🔱എന്തിനേറെ പറയുന്നു തന്റെ വൃദ്ധ മാതാവിനെപോലും ആ ഗൃഹനാഥൻ മദ്യാസക്തിയിൽ തല്ലുമായിരുന്നു, അതോടൊപ്പം പണി🔱 ഇല്ലാതായതോടുകൂടി മക്കളെപോറ്റാന് ആ ഭാര്യക്കും കഴിയാതെ ആയി മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും പട്ടിണിവരെ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ആ കുടുംബത്തിന്, ഈ സമയത്തും ആ 🔱ഗൃഹനാഥൻ ഈ പീഡനങ്ങൾ തുടർന്നു ....

ഇതിനിടയിൽ പട്ടിണിയും, മനസമാധാനം ഇല്ലാതെയും ആ വൃദ്ധമാതാവ് മരിച്ചു !! എല്ലാ രീതിയിലും തളർന്നുപോയ ആ ഗൃഹനാഥ🔱 ആത്മഹത്യക്കു വരെ ശ്രെമിച്ചു!! എന്നാൽ തന്റെ മക്കളെ ഓർത്തു അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു, എല്ലാം കൊണ്ട് അവിടെ മൂശാട്ട വിളയാടി, പണം ഇല്ല,🔱 സമാദാനം ഇല്ല, പണിയില്ല, പട്ടിണി , രോഗങ്ങൾ...  🔱തന്റെ പൊന്നുമക്കളെയും കൊണ്ട് ഇനി എന്തുചെയ്യണം ? എന്ന് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടാതെ ആ മനസ്സ് നീറി പുകഞ്ഞു...

ഒരുദിവസം ചക്കുളത്തു കാവിലമ്മയുടെ ഒരു ഭക്തൻ,ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിയാനിടയായി, അദ്ദേഹം ഉടനെ ഈ സ്ത്രീയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. 🔱എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമായി ചക്കുളത്തമ്മയെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ ചക്കുളത്തമ്മയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി!!! അത്ഭുതം 🔱എന്ന് പറയട്ടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി, വ്രതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ സ്ത്രീ ജപിച്ച ചക്കുളത്തമ്മയുടെ കീർത്തനങ്ങളും, 🔱പ്രാർത്ഥനകളും അയാളും കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങനെ🔱 ആ മദ്യപാനിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. അങ്ങിനെ ഒരു ദിവസം വാതരോഗത്തിനു അടിമയായ ആ ഗൃഹ നാഥൻ തന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൂടി ചക്കുളത്തു കാവിൽ വന്നു 🔱ദർശനം നടത്തുകയും, മേലിൽ ഇനി ഞാൻ മദ്യപിക്കില്ല എന്ന് അമ്മയുടെ തിരുവായുധം തൊട്ടു സത്യം ചെയ്തു, പിന്നീട് അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല , 🔱മദ്യാസക്തിയിൽ ഉള്ള ആളുകളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു  അതിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കാനും തുടങ്ങി.

മക്കളെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഈ അനുഭവ കഥ 🔱നമുക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ? ദാരിദ്യം, ദുഃഖം,കുടുംബ കലഹം, തൊഴിലില്ലായ്മ, ജീവിത വിജയം ,ഉദ്ധിഷ്ടകാര്യ ഫലപ്രാപ്തി,വിദ്യാ വിജയം  എന്നിവക്ക്. 🔱ശ്രീ ചക്കുളത്തമ്മയുടെ വെള്ളിയാഴ്ച വ്രതം വളരെ ഉത്തമം ആണ് അതുപോലെ മദ്യപാനികൾ ആ ദുശീലം നിർത്തി നല്ലരീതിയിൽ അകാൻ 🔱ചക്കുളത്തമ്മയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ എത്തി തിരുവായുധം തൊട്ടു സത്യം ചെയ്താൽ മതി എന്നതും ആണ്  ...    
( തുടരും............✍️ )
❁═════════════❁
ഈ ലേഖനത്തിനു ആസ്പദമായത്, എന്റെ മുത്തശ്ശി (വാര്യത്തമ്മ) പറഞ്ഞു തന്ന പുരാണ ആയ്തിഹ്യ കഥകൾ ആണ് അതിനാൽ തന്നെ ഗ്രന്ഥ കർത്താവിന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഈ ലേഖനം എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ, പകർപ്പവകാശം ഇല്ലാതെ ബ്ലോഗിലോ, വെബ്സൈറ്റിലോ, ഫേസ്ബുക്കിലോ,പുസ്തകത്തിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും പാടുള്ളതല്ല !!! എന്നാൽ മെസ്സേജ് ഈ രീതിയിൽ മാത്രം പൂർണ്ണമായി ഷെയർ ചെയ്യാം സ്നേഹപൂർവ്വം ✍️ ഷിനിൽ ഷാജി വാര്യത്ത് 9048736080
❁═════════════❁
Forward and Share only
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ🔥 ⓁⒾⓋⒺ🔥
അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ
ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ
ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേനമ:
❁══════💎══════❁
മാതാ,പിതാ,ഗുരു, ദൈവത്തെ  വന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തട്ടകത്തമ്മയുടെയും, ഉപാസന മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപിക്കുന്നു 👣💐. പ്രിയമുള്ളവരേ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ💯% ശരിയാക്കണം എന്നില്ല, അതിനാൽ ഗുരോപദേശം സ്വീകരിക്കുക
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ 🔥 ⓁⒾⓋⒺ 🔥
✿════❁═☬ॐ☬═❁════✿
മൺമറഞ്ഞ ഹൈന്ദവപരമായ  ആചാര അനുഷ്ടാനങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്  ആസ്ട്രോ ലൈവ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
                A͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚S͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚T͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ L͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚I͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚V͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚E͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ G͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚U͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚P͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚
                   V            B            T
                  █║▌█║▌█║▌
                  അസ്‌ട്രോ ലൈവ് 
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
    ✍അറിവിന്റെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം✍
✿❁════❁★☬ॐ☬★❁════❁✿
┇ ┇ ┇ ┇​   🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔​
┇ ┇ ┇ ✰🪔  
┇ ┇ ✰🪔       𝕍𝔹𝕋-𝔸𝕤𝕥𝕣𝕠 𝕃𝕚𝕧𝕖 
┇ ✰🪔  𝒮𝓉𝒶𝓇𝓉ℯ𝒹 ℴ𝓃: 2014 𝒸𝒽𝒾𝓃ℊ𝒶𝓂 1𝓈𝓉 
✰🪔

Wednesday, December 30, 2020

സുഭാഷിതം 13

🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀
     V. B. T- സുഭാഷിതം
🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀

🍁🍁ശ്ലോകം🍁🍁           
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ആതുരേ വ്യസനേ പ്രാപ്തേ
ദുര്‍ഭിക്ഷേ ശസ്ത്യസങ്കടേ
രാജദ്വാരേ ശ്മശാനേ ച
യസ്തിഷ്ഠതി സ ബാന്ധവ:

🍁🍁പരിഭാഷ🍁🍁
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
രോഗശയ്യയിലാവുമ്പോഴും നിര്‍ഭാഗ്യം വന്നണയുമ്പോഴും ക്ഷാമം നേരിടുമ്പോഴും ശത്രുക്കള്‍ എതിര്‍ക്കുമ്പോഴും നമ്മെ കൈവിടാതെ കൂടെയുണ്ടാവുന്നവനാണ് യഥാര്‍ത്ഥ ബന്ധു

   🌻🌻                     
🌻🌼🌻                   
   🌻🌻   🌷🌷        🕊 🕊 ✨
     🌴   🌷🔆🌷        🕊 ✨✨
     🌴     🌷🌷               🕊 ✨
     🌴      🌵 🌸🌸
     🌴   🌵 🌸🌟🌸
  🌴        🌵  🌸🌸
   🌴       🌵     🍂
     🌴        🌵   🍂     🎋🐇       
🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

പ്രകാശധാര 14

 🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀
 🌳🕊 V.B.T- പ്രകാശധാര🦚    
🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀

       🌞
   🕊   🕊 ✨✨✨✨   
      🕊 🕊✨✨✨✨
            🕊✨✨✨✨ ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായ് സ്നേഹ ദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ..🪔

🪔🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹🪔
═══════════════
ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം, ബുദ്ധനും ശിഷ്യഗണങ്ങളും കൂടി നഗരത്തിൽ നിന്നും ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയിലായിരിന്നു .അസഹ്യമായ സൂര്യ താപമുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിന്നു അത്. 
ഏറെ ദൂരം നടന്ന ശേഷം അവർ ഒരു തടാക കരയിലൂടെ പോകാൻ ഇടയായി. ബുദ്ധൻ ശിഷ്യനോടായി പറഞ്ഞു:

"എനിക്ക് വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നു . തടാകത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കാനായി കുറച്ചു വെള്ളം കൊണ്ടു വരാമോ" ?

ശിഷ്യൻ വളരെ വേഗം നടന്നു തടാക കരയിലെത്തി. കുറെ സ്ത്രികൾ അവിടെ തുണി അലക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു .
അപ്പോഴതാ ഒരു കർഷകൻ തന്റെ കാളകളെ തെളിച്ചു കൊണ്ടു തടാകത്തിലൂടെ മറു കരയിലേക്ക് പോവുന്നു..! 
തടാകം ആകെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞു.

ശിഷ്യൻ തിരിച്ചു വന്ന് ബുദ്ധനോട് ഉണർത്തിച്ചു 

" ഞാൻ എങ്ങനെ ആ ജലം അങ്ങേക്ക് കുടിക്കാനായി കൊണ്ടു വരും .
അത് തീരെ ചെറിയൊരു തടാകമാണ്. അത് ആകെമുഴുവൻ ചെളി കലങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. കുടിക്കാനായി തീരെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തത്രയ്ക്ക് കലങ്ങിയ വെള്ളമാണത് ".
അര മണിക്കൂറിനു ശേഷം, ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്ന ബുദ്ധൻ 
ശിഷ്യനെ വിളിച്ചു തടാകത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കാൻ വെള്ളം 
കൊണ്ടു വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അനുസരണയോടെ വേഗം തടാക കരയിലെത്തിയ ശിഷ്യൻ കണ്ടതു തെളിഞ്ഞ ജലമായിരുന്നു . ഒരു കൈകുമ്പിളിൽ ജലം കോരി ഒഴിച്ച് നോക്കി. പളുങ്ക് പോലുള്ള ജല കണങ്ങൾ. ചെളി നിശേഷം മാറിയിരിക്കുന്നു..! 

സൂര്യ പ്രകാശം വീണു തടാകജലം പട്ടു പോലെ തിളങ്ങി നില്ക്കുന്നു . 
ശിഷ്യൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ ജലം ശേഖരിച്ചു ബുദ്ധന്റെ മുന്നിലെത്തി .
ബുദ്ധൻ ശിഷ്യനോടായി പറഞ്ഞു 

നീ ഈ വെള്ളം കണ്ടോ , എത്ര തെളിമയുള്ളതാണ്..!
നിനക്ക് അതിശയം തോന്നി അല്ലെ..? 
അതാണ്‌ നീ ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടത്. നിന്റെ മനസും ഇതു പോലെയാണ്.
നിന്റെ മനസ് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ കലുഷിതമാവുമ്പോൾ അതിനെ അതിന്റെ പാടിനു വിടുക. 
അതിനു വിശ്രമിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുക. ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ 
ചെളി താനേ അടിയും.  കുറച്ചു സമയം നല്കുക അത്രമാത്രം ..
മനസിന്‌ വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. ശാന്തമായ മനസുള്ളവൻ ലോകങ്ങളെല്ലാം കീഴടക്കിയവനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്.
═══════════════
🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹
🍃💔💗💝🌹🍀❤❤❤❤❤❤💓💓💓💓💗💗💗💗💗💖💞💘💗💐
    💕🍃🌹🍃💕
💕.•°``°•.¸.•°``°•.💕
💕( ശുഭദിനം ) 💕
💕`•.¸   💗   ¸.•` 💕   
     💕° •.¸¸.•° 💕 
           💕💕 
             💕     💕🍃🌹🍃💕
                    💕.•°``°•.¸.•°``°•.💕
                    💕  നേരുന്നു   ) 💕
                     💕`•.¸   💗   ¸.•` 💕
                          💕° •.¸¸.•° 💕
                                💕💕
                                  💕
🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹

പ്രഭാതഭേരി 10

╔═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╗
╠💖📯V.B.T- പ്രഭാതഭേരി📯💖
╚═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╝
════════════════
🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔

❁ ജീവിതം ഒരു വലിയ ക്ലോക്കുപോലെയാണ്‌. അതിന്റെ മൂന്നു സൂചികള്‍, പോകുന്ന ദിവസങ്ങള്‍, മാസങ്ങള്‍, കൊല്ലങ്ങള്‍ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സൂചിയുടെ ചലനത്തില്‍ മനുഷ്യന്‍ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു; എന്നാല്‍ ഓരോ നിമിഷവും തന്റെ ജീവിതദൈര്‍ഘ്യത്തെ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത്‌ അവനറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്‌ അവസാന മണിക്കൂര്‍ അടുക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ഓരോരുവനും തന്റെ കര്‍ത്തവ്യമെന്തെന്നറിഞ്ഞ്‌ ശേഷിച്ചകാലം നല്ല നിലയില്‍ ചിലവഴിക്കാന്‍ യത്നിക്കണം.

ഏവർക്കും പ്രഭാതഭേരിയിലൂടെ ഒരു പൊൻപുലരി ആശംസിക്കുന്നു....... 

╔═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╗
╠💖📯V.B.T- പ്രഭാതഭേരി📯💖
╚═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╝
════════════════
🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔

വന്ദനം - 10

 ⚘🕊V.B.T-പ്രഭാത വന്ദനം⚘🕊
🔱🔱🔥🅥🔥🅑🔥🅣🔥🔱🔱

പ്രിയ വായനക്കാർക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം പ്രഭാത വന്ദനത്തിലൂടെ ആശംസിക്കുന്നു
💐💐💐 

ഉളളിൽ പകയും വിദ്വേഷവും വെക്കാതെ ക്ഷമിക്കാൻ പഠിക്കണം 

മക്കളേ, പ്രതികരിക്കരുതെന്നോ വിമര്‍ശിക്കുന്നവരോട് മറുപടി പറയരുതെന്നോ അല്ല അമ്മ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രതികരണം അക്ഷമയില്‍ നിന്നും അഹങ്കാരത്തില്‍ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്നതാകരുത്. ഒരാള്‍ നമ്മെ വിമര്‍ശിച്ചു സംസാരിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. പകരത്തിനു പകരമായി അതേപോലെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാല്‍ അവിടെ സംഘര്‍ഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അതുകൊണ്ട് ആര്‍ക്കാണ് പ്രയോജനം? നമുക്കുള്ള അല്പം ശാന്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. വിമര്‍ശിച്ച വ്യക്തിക്ക് നമ്മോട് വൈരാഗ്യവും കൂടും. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടും വിവേകബുദ്ധിയോടും ആ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. മാത്രമല്ല, വിമര്‍ശിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലും ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ക്ഷമ ഒരു നല്ല മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ചില ആളുകള്‍ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുമെങ്കിലും ഉള്ളില്‍ പക സൂക്ഷിക്കും. അത് വലിയ അപകടങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവും. ഉള്ളില്‍ പകയും വിദ്വേഷവും വെക്കാതെ ക്ഷമിക്കാന്‍ പഠിക്കണം. അപ്പോള്‍ മനഃശാന്തി കൈവരും. മക്കള്‍ക്ക് നന്മ ഉണ്ടാവട്ടെ. 

പ്രഭാത വന്ദനത്തിൽ വായിച്ചത് അമൃത വചനം 

അദ്ധ്യായം:- 13

 ⚜ശ്രീ ചക്കുളത്തുകാവിലമ്മ⚜ 
🔥┈┉┅❀꧁Astro Live꧂❀┅┉┈🔥

അദ്ധ്യായം:- 13

 𝓐𝓼𝓽𝓻𝓸 𝓛𝓲𝓿𝓮 𝓗𝓲𝓰𝓱𝓵𝓲𝓰𝓱𝓽𝓼
▬▬▬▬▬▬🔱▬▬▬▬▬▬ 

🔱ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ശ്രീകോവിലിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ യക്ഷിയമ്പലം കാണാം, അതുപോലെ യക്ഷിയുടെ സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്ന ഒരു പനയും അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ! എന്നത് ഈ അതിഹ്യ കഥകൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവുകൾ നൽകുന്നു

🔱ചക്കുളത്തമ്മയെ കാണാൻ എത്തുന്നവർ യക്ഷിയമ്മയെയും കണ്ടുതൊഴുന്നത് ഇവിടുത്തെ നിത്യ കാഴ്ചയാണ്, പഴക്കുല ,വറപൊടി ,നാളികേരം, എന്നിവ ഭക്തർ യക്ഷിയമ്മക്ക് കാഴ്ചവച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, യക്ഷിയമ്മയെ തൊഴുന്ന ഓരോ ഭക്തന്റെയും മനസിലെ ഭയം മാറ്റി ധൈര്ര്യം അമ്മ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു

🔱ആരോരും ഇല്ലാത്തവർക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവത്താൽ വലയുന്നോർക്കും , രോഗ പീഡകളാൽ കഷ്ടപെടുന്നൊരുക്കും,ശത്രുദോഷം ഉള്ളവർക്കും ,ചക്കുളത്തു യക്ഷിയമ്മ അഭയവും അനുഗ്രഹവും നൽകുന്നു

ഇനി തുടർന്ന് വായിക്കാം....
════════════ ⊱

ചക്കുളത്തുകാവിലെ ഭക്തരുടെ അനുഭവ കഥകളുമായി അദ്ധ്യായം പതിമൂന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം പരാശക്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ... 
മുത്തശ്ശി തുടർന്നു...  
ചക്കുളത്തമ്മ എന്ന വിളിപ്പുറത്തമ്മ അഭീഷ്ടവരദായിനി ആണ് അമ്മയുടെ ഭക്തരെ കൈവിടാത്ത രക്ഷകി ആണ് സാക്ഷാൽ വനദുർഗ്ഗാ , ഭക്തരെ രക്ഷിക്കുന്ന മാതൃവത്സലയുടെ അനുഭവകഥകൾ ധാരാളം മുത്തശ്ശി കേട്ടിരിക്കുന്നു, അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കഥ മുത്തശ്ശി ഇന്ന് പറയാം.
ചക്കുളത്തമ്മയുടെ ഭക്തയായ സാറാമ്മ എന്ന യുവതി മറ്റൊരു സംസ്ത്ഥാനത്തു ആണ് ജോലിചെയ്തിരുന്നത്.. അവർ ഒരു പാവം സ്ത്രീ ആയിരുന്നു, 🔱ചില ബുധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആകണം ആ ഭക്ത സ്വദേശം വിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു ജോലിചെയ്യേണ്ടിവന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു🔱. ജോലി സ്ഥലവും അവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിൽ ഒരുപാടു🔱 ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ തന്റെ ജോലിയിൽ മുഴുകി ജീവിതം മുന്നോട്ടുപോയി.

ഒരു ദിവസം ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്നും മടങ്ങുമ്പോൾ സമയം കുറച്ചു വൈകി , അങ്ങനെ സാറാമ്മ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു, കുറച്ചു അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ🔱 ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത വിജനമായ സ്ഥലത്തെത്തി. ആളും അനക്കവും ഇല്ലാത്ത🔱 വീഥിയിലൂടെ അവർ നടന്നകന്നു... ഇത് ദൂരെ നിന്നും 🔱കണ്ട് മനസിലാക്കിയ ചില സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ സാറാമ്മയുടെ 🔱പിന്നാലെ കൂടി. സാറാമ്മ അല്പം വേഗത്തിൽ നടന്നു സാമൂഹിക വിരുദ്ധരും അതേ വേഗത്തിൽ നടന്നപ്പോൾ സാറാമ്മക്ക് അപകടം🔱 മണത്തു. താൻ വലിയൊരു അപകടത്തിൽ ആണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കിയ സാറാമ്മ പേടിച്ചു.

തന്റേതു ആയ എല്ലാം നഷ്ടപെടുന്ന കാര്യം ഓർത്തു നെജിടിപ്പു കൂടുകയും പേടിക്കാനും തുടങ്ങി. ഉടനെ അവർ അല്പം മനഃശക്തി വീണ്ടെടുത്തു,🔱 ഏതാപത്തിലും രക്ഷിക്കുന്ന വിളിപ്പുറത്തമ്മ ആയ ചക്കുളത്തമ്മയെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അമ്മേ രക്ഷിക്കണേ.... പെട്ടന്നായിരുന്നു അവിടെ ഒരുകാറും അതിൽ ഒരു യുവതിയും അവിടെ എത്തിയത് .. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന🔱 സാറാമ്മയെയും പിന്നാലെ കൂടിയ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരെയും കണ്ട യുവതി 🔱സാറാമ്മയുടെ കാറ് നിർത്തി സാറാമ്മയോട്  എന്തുപറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു, വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസിലാക്കിയ യുവതി 🔱സാറാമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ശേഷം അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി ഉടനെ അവിടുന്ന് മടങ്ങി..

ആരായിരുന്നു മുത്തശ്ശി ആ യുവതി...?
കുഞ്ഞു മക്കളേ... എല്ലാം അമ്മയുടെ മായകൾ തന്നെ... യുവതി പോയതോടുകൂടി സാറാമ്മ ആലോചിച്ചു എന്തൊരു തേജസ് ആണ് ആ യുവതിക്ക് പെട്ടന്ന് അവര് എവിടുന്നാണ് വന്നത് ? 🔱എന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വരെ കൊടുവന്നു വിട്ടത് ? അവർ 🔱എവിടേക്കു ആണ് പോയത് ? എന്നിങ്ങനെ നിരന്തരം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു. സാറാമ്മക്കു ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല.. പിന്നീട് ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന അവരെ ചിന്തകൾ വിടാതെ പിടികൂടി... 

അന്ന് രാത്രി സാറാമ്മക്കു 🔱സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി ആപത്തിൽ തന്നെ രക്ഷിച്ചതും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആക്കിയതും സാക്ഷാൽ ചക്കുളത്തമ്മ ആണ് എന്ന് ... 🔱ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്ന സാറാമ്മ കൈ കൂപ്പി പാർത്ഥിച്ചു അമ്മേ വിളിപ്പുറത്തമ്മേ ... ശ്രീ ചക്കുളത്തു കാവിലമ്മേ .....

മക്കളേ.....
ചക്കുളത്തമ്മ തന്റെ ഭക്തരെ രക്ഷിച്ച ഒരു അനുഭവ കഥ ആണ് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞത് ഇനിയും ആ സ്നേഹ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ ധാരാളം അനുഭവ കഥകൾ ഉണ്ട് അത് മുത്തശ്ശി നാളെ പറയാം, അമ്മേ മഹാമായേ ... എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, വാര്യത്തമ്മ(മുത്തശ്ശി )  ഞങ്ങളോടു കളിക്കാൻ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പൂമുഖത്തുനിന്നും മടങ്ങി  ...  ( തുടരും............✍️ )
❁═════════════❁
ഈ ലേഖനത്തിനു ആസ്പദമായത്, എന്റെ മുത്തശ്ശി (വാര്യത്തമ്മ) പറഞ്ഞു തന്ന പുരാണ ആയ്തിഹ്യ കഥകൾ ആണ് അതിനാൽ തന്നെ ഗ്രന്ഥ കർത്താവിന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഈ ലേഖനം എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ, പകർപ്പവകാശം ഇല്ലാതെ ബ്ലോഗിലോ, വെബ്സൈറ്റിലോ, ഫേസ്ബുക്കിലോ,പുസ്തകത്തിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും പാടുള്ളതല്ല !!! എന്നാൽ മെസ്സേജ് ഈ രീതിയിൽ മാത്രം പൂർണ്ണമായി ഷെയർ ചെയ്യാം സ്നേഹപൂർവ്വം ✍️ ഷിനിൽ ഷാജി വാര്യത്ത് 9048736080
❁═════════════❁
Forward and Share only
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ🔥 ⓁⒾⓋⒺ🔥
അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ
ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ
ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേനമ:
❁══════💎══════❁
മാതാ,പിതാ,ഗുരു, ദൈവത്തെ  വന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തട്ടകത്തമ്മയുടെയും, ഉപാസന മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപിക്കുന്നു 👣💐. പ്രിയമുള്ളവരേ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ💯% ശരിയാക്കണം എന്നില്ല, അതിനാൽ ഗുരോപദേശം സ്വീകരിക്കുക
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ 🔥 ⓁⒾⓋⒺ 🔥
✿════❁═☬ॐ☬═❁════✿
മൺമറഞ്ഞ ഹൈന്ദവപരമായ  ആചാര അനുഷ്ടാനങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്  ആസ്ട്രോ ലൈവ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
                A͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚S͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚T͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ L͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚I͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚V͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚E͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ G͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚U͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚P͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚
                   V            B            T
                  █║▌█║▌█║▌
                  അസ്‌ട്രോ ലൈവ് 
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
    ✍അറിവിന്റെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം✍
✿❁════❁★☬ॐ☬★❁════❁✿
┇ ┇ ┇ ┇​   🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔​
┇ ┇ ┇ ✰🪔  
┇ ┇ ✰🪔       𝕍𝔹𝕋-𝔸𝕤𝕥𝕣𝕠 𝕃𝕚𝕧𝕖 
┇ ✰🪔  𝒮𝓉𝒶𝓇𝓉ℯ𝒹 ℴ𝓃: 2014 𝒸𝒽𝒾𝓃ℊ𝒶𝓂 1𝓈𝓉 
✰🪔

Tuesday, December 29, 2020

സുഭാഷിതം 12

🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀
              V. B. T- സുഭാഷിതം
🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀

🍁🍁ശ്ലോകം🍁🍁           
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ജാനിയാല്‍ പ്രേഷണേ ഭൃത്യാന്‍
ബാന്ധവാന്‍ വ്യസനാ ഗമേ
മിത്രം ചാ പത്തികാലേഷു
ഭാര്യാം ച വിഭവക്ഷണയേല്‍

🍁🍁പരിഭാഷ🍁🍁
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ധനം മുഴുവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസരത്തിലാണ് ഭാര്യ, ബന്ധുക്കള്‍, സ്നേഹിതര്‍, പരിചാരകര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ യഥാര്‍ത്ഥമുഖം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക.


   🌻🌻                     
🌻🌼🌻                   
   🌻🌻   🌷🌷        🕊 🕊 ✨
     🌴   🌷🔆🌷        🕊 ✨✨
     🌴     🌷🌷               🕊 ✨
     🌴      🌵 🌸🌸
     🌴   🌵 🌸🌟🌸
  🌴        🌵  🌸🌸
   🌴       🌵     🍂
     🌴        🌵   🍂     🎋🐇       
🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

പ്രകാശധാര 13

 🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀
 🌳🕊 V.B.T- പ്രകാശധാര🦚    
🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀

       🌞
   🕊   🕊 ✨✨✨✨   
      🕊 🕊✨✨✨✨
            🕊✨✨✨✨ ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായ് സ്നേഹ ദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ..🪔

🪔🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹🪔
═══════════════
വളരെ മോശമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മെ വളരെയധികം വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നു.
ആ ദിവ്യത്വത്തെ നാം ചോദ്യം ചെയ്യാനും സ്വയം ശപിക്കാനും തുടങ്ങുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ മനസിലാകാൻ കഴിയാത്തത്. നമ്മുക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. 
പലതവണ ഇതുതന്നെയാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ നമ്മൾ  വിരൽ ചൂണ്ടി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നു  എന്തിനാണ് ഇത്  എന്നോട് ചെയ്തതെന്ന്. ഞാൻ അത്രക്ക് പാപിയാണോ എന്ന്.  എന്തിനാണ് ഭാഗ്‌വാൻ എനിക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നൽകുന്നത്.

സത്യത്തിൽ കല്ലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൊത്തിയെടുക്കാൻ  ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കും പോലെയാണ്  നമ്മളെ ദൈവം തിരഞ്ഞ് എടുക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന നല്ലകാലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തയാർ ആകുകയാണ്.

ഓരോ വിപത്തുകൾ വരുമ്പോൾ സ്വയം ശപിക്കുകയും, ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാതെ വലിയ വിപത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന നല്ല കര്യത്തിന്റെ മുന്നോടി ആണ് ഇതെന്നും സ്വയം ചിന്തിച്ചു ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക.
═══════════════
🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹
🍃💔💗💝🌹🍀❤❤❤❤❤❤💓💓💓💓💗💗💗💗💗💖💞💘💗💐
    💕🍃🌹🍃💕
💕.•°``°•.¸.•°``°•.💕
💕( ശുഭദിനം ) 💕
💕`•.¸   💗   ¸.•` 💕   
     💕° •.¸¸.•° 💕 
           💕💕 
             💕     💕🍃🌹🍃💕
                    💕.•°``°•.¸.•°``°•.💕
                    💕  നേരുന്നു   ) 💕
                     💕`•.¸   💗   ¸.•` 💕
                          💕° •.¸¸.•° 💕
                                💕💕
                                  💕
🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹

പ്രഭാതഭേരി 09

╔═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╗
╠💖📯V.B.T- പ്രഭാതഭേരി📯💖
╚═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╝
════════════════
🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔

❁ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടു പടികളില്‍ ഒന്നാമത്തേത് ക്ഷമയാണ്. അഹങ്കാരത്തിന്റെ ‘ഞാന്‍’ മാറിയ, കുട്ടിയുടെ മനസ്സുള്ള മക്കള്‍ക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തില്‍ മുന്നേറാന്‍ സാധിക്കും.

ഏവർക്കും പ്രഭാതഭേരിയിലൂടെ ഒരു പൊൻപുലരി ആശംസിക്കുന്നു....... 

╔═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╗
╠💖📯V.B.T- പ്രഭാതഭേരി📯💖
╚═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╝
════════════════
🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔

വന്ദനം - 09

 ⚘🕊V.B.T-പ്രഭാത വന്ദനം⚘🕊
🔱🔱🔥🅥🔥🅑🔥🅣🔥🔱🔱

പ്രിയ വായനക്കാർക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം പ്രഭാത വന്ദനത്തിലൂടെ ആശംസിക്കുന്നു
💐💐💐 

നമ്മള്‍ ജീവിതത്തില്‍ ഒരു നല്ല കാര്യം അനുഷ്ഠിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍, അനേകം ഗുണങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമായും നമ്മില്‍ വന്നുചേരും

ചിത്രരചനയ്ക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ച ഒരു മോളുടെ കഥ മക്കള്‍ക്ക് അറിയാമോ? ആ മകള്‍ക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത് ഒരു തൂക്കുവിളക്കായിരുന്നു. സ്ഫടികത്തില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച്, ചിത്രപ്പണികള്‍ ചെയ്ത ഒരു തൂക്കു വിളക്ക്. അവര്‍ അത് സ്വീകരണമുറിയില്‍ തൂക്കിയിട്ടു. അതിന്റെ സൗന്ദര്യം നോക്കി നില്‍ക്കുമ്പോഴാണവര്‍ ഭിത്തിയില്‍ പെയിന്റൊക്കെ ഇളകിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. എന്തോ ഒരു അഭംഗി. അവര്‍ മുറിയിലാകെ പെയിന്റെടിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. പെയിന്റെടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജന്നല്‍ കര്‍ട്ടന്‍ മുഴുവന്‍ അഴുക്കാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഉടനെ അവയൊക്കെ കഴുകിയിട്ടു. പിന്നെ നിലത്തു വിരിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പളത്തിലെ ചെളി കണ്ടുപിടിച്ച് അതു മാറ്റി പുതിയ ഒരെണ്ണം വിരിച്ചു. അവസാനം അതൊരു പുതിയ മുറിപോലെയായി. ഒരു നല്ല വിളക്കു തൂക്കിയിട്ടതില്‍ തുടങ്ങിയതാണ്. അതു മുറിയെ ആകെ വൃത്തിയിലേക്ക് നയിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മള്‍ ജീവിതത്തില്‍ ഒരു നല്ല കാര്യം അനുഷ്ഠിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍, അനേകം ഗുണങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമായും നമ്മില്‍ വന്നുചേരും പിന്നീടുള്ളത് ഒരു പുനര്‍ജന്മമായിരിക്കും. കാരണം ഈശ്വരന്‍ എന്നത് എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയാണ്. ഈശ്വരന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മള്‍ ഒരടിവെച്ചാല്‍ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആറടിവെക്കും. ഇതിന്റെ അര്‍ത്ഥം ഈശ്വരന്‍ ദൂരത്താണന്നല്ല. സദ്ഗുണങ്ങളെ ഉള്‍ക്കൊണ്ടാല്‍ ഈശ്വരനെ ഉള്‍ക്കൊണ്ടു എന്നാണ്. നമ്മള്‍ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം, ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള ഒരടിവെക്കലാണ്. അതോടെ മറ്റുള്ള സദ്ഗുണങ്ങള്‍ വന്നു കൊള്ളും. പക്ഷേ,തുടക്കത്തില്‍ ഒരു നല്ല ഗുണമെങ്കിലും ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്താന്‍ നമ്മള്‍ ശ്രമിക്കണം. എങ്കിലേ, ഇതു സാധ്യമാകൂ. കുട്ടികള്‍ക്ക് പരീക്ഷയില്‍ ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടി മോഡറേഷന്‍ കൊടുക്കും. എല്ലാവര്‍ക്കും മോഡറേഷന്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര മാര്‍ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നുണ്ട്. ഒന്നും പഠിക്കാത്തവര്‍ക്ക് കിട്ടില്ല.അതിനാല്‍ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നു കൂടി പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ, എപ്പോഴും നമ്മില്‍ കൃപവര്‍ഷിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അതു നമുക്കു പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കില്‍, അല്പം പ്രയത്നം നമ്മില്‍ നിന്നു കൂടിയുണ്ടാകണം. ഈശ്വരന്‍ കൃപചൊരിഞ്ഞാലും, അതു സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നമ്മിലില്ലെങ്കില്‍ പ്രയോജനമില്ല. പകല്‍ നേരം മുറിയുടെ വാതിലുകളും ജനലകളും അടച്ചിട്ടശേഷം ‘എനിക്കുമാത്രം സൂര്യപ്രകാശം തരുന്നില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എവിടെയുമുണ്ട്. അതു കിട്ടാന്‍ വാതിലുകള്‍ തുറന്നാല്‍ മാത്രം മതി. അതുപോലെ ഈശ്വരന്റെ കൃപലഭിക്കാന്‍ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതില്‍ തുറക്കണം. അതിനാല്‍ ഈശ്വരന്റെ കൃപയേക്കാള്‍ ഉപരി, ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കൃപ നമുക്കു കിട്ടണം. അവിടുന്ന് കൃപാലുവാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കൃപയില്ലായ്മയാണ് അവിടുത്തെ കൃപ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതിന് തടസ്സമായി നില്‍ക്കുനത്. ഒരാള്‍, നമ്മുക്ക് ഒരു വസ്തു തരുവാനായി നീട്ടുന്ന സമയം, നമ്മള്‍ അഹങ്കാരത്തോടെ നിന്നാല്‍ ‘ ‘ഓ,ഇവര്‍ ഇത്ര അഹങ്കാരിയാണല്ലോ, ഇവനിതുകൊടുക്കണ്ട, മറ്റാര്‍ക്കങ്കിലും നല്‍കാം’ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതു തിരിച്ചെടുക്കും. അവിടെ ആത്മകൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കാതെപോയി. ഒരു സാധനം ഒരാള്‍ നല്‍കാന്‍ ഭാവിച്ചെങ്കിലും നമ്മിലെ അഹങ്കാരം കാരണം അതു നഷ്ടമായി. നമുക്കു ലഭിക്കേണ്ടതായ കൃപ, നമ്മുടെ മനസ്സ് സജ്ജമാകാതിരിക്കുന്നതു കാരണം സ്വീകരിക്കാനായില്ല. ചില അവസരങ്ങളില്‍ നമ്മുടെ വിവേക ബുദ്ധി പറയും, ‘ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ’ എന്ന് . പക്ഷേ, നമ്മുടെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല. ബുദ്ധി പറയും, ‘നീ വിനയം കാത്തിരിക്കൂ’ എന്ന് അപ്പോള്‍ മനസ്സു പറയും, ഇല്ല, അങ്ങനെ വിനയം കാണിച്ചാല്‍ ശരിയാവില്ല. അവന്റെ മുന്നില്‍ എനിക്കു തല കുനിക്കുവാന്‍ പറ്റില്ല എന്ന്. ഫലമോ, നേടാമായിരുന്ന വസ്തുക്കള്‍ നഷ്ടമാകും. സാധിക്കാമായിരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കാതെ പോകും. അതില്‍ ഈശ്വരന്റെ കൃപ കിട്ടാന്‍, ആദ്യം നമുക്ക് ആത്മകൃപയാണ് ആവശ്യം.

പ്രഭാത വന്ദനത്തിൽ വായിച്ചത് അമൃത വചനം 
🔱🔱🔥🅥🔥🅑🔥🅣🔥🔱🔱

അദ്ധ്യായം:- 12

 ⚜ശ്രീ ചക്കുളത്തുകാവിലമ്മ⚜ 
🔥┈┉┅❀꧁Astro Live꧂❀┅┉┈🔥

അദ്ധ്യായം:- 12

 𝓐𝓼𝓽𝓻𝓸 𝓛𝓲𝓿𝓮 𝓗𝓲𝓰𝓱𝓵𝓲𝓰𝓱𝓽𝓼
▬▬▬▬▬▬🔱▬▬▬▬▬▬ 

🔱യക്ഷി അന്തർജ്ജനത്തിനു മുൻപിൽ എത്തി ഘോരമായി അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് അന്തർജ്ജനത്തിന്റെ മുടിക്കുത്തിൽ കയറിപിടിച്ചു!! പ്രാണ രക്ഷാര്ദ്ദം  ആ പെൺകുട്ടി ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു അമ്മേ ...)))  അമ്മേ ...)))എന്റെ ചക്കുളത്തു കാവിലമ്മേ ... )))) എന്നുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അന്തർജ്ജനം മയങ്ങിവീണു....

🔱പെട്ടന്നാണ് ആ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചത്, അമ്മയുടെ ശ്രീ കോവിൽ തനിയെ തുറന്നു... തന്റെ പരമ ഭക്തയായ അന്തർജ്ജനത്തിനെ കൊല്ലാനായി വന്ന യക്ഷിക്ക് മുന്നിൽ സംഹാരരുദ്രയായി ചക്കുളത്തമ്മ പ്രത്യക്ഷപെട്ടു!! അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ കോപത്താൽ ജ്വലിച്ചു.. അന്തരീക്ഷം രക്തവർണത്താൽ മൂടപ്പെട്ടസമയം യക്ഷിയെ വേട്ടനായി അമ്മ വാള് എടുത്തു പൊക്കി !!

🔱അമ്മയുടെ ഈ ഭയാനകര രൂപം കണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി അന്ന് യക്ഷിക്ക് ഭയമുണ്ടായി! അവൾ അന്തർജനത്തിന്റ മുടികുത്തിൽ നിന്നും കൈ വിട്ടു. ഉടനെ അമ്മയോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു..സത്യം ചെയ്തു  അമ്മേ ദേവി ഇനി മേലാൽ ആരെയും ഞാൻ ഉപ്രദ്രവിക്കില്ല, അമ്മയുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായി വസിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരിടം നൽകണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു

ഇനി തുടർന്ന് വായിക്കാം....
════════════ ⊱

ചക്കുളത്തുകാവിലെ യക്ഷി കഥയുമായി അദ്ധ്യായം  പന്ത്രണ്ടിലേക്കു സ്വാഗതം പരാശക്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ... 


മുത്തശ്ശി തുടർന്നു...  
അങ്ങിനെ അന്നുമുതൽ ചക്കുളത്തമ്മയുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായി യക്ഷി അമ്മ കുടികൊണ്ടു, ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് 🔱ശ്രീകോവിലിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ യക്ഷിയമ്പലം കാണാം, അതുപോലെ യക്ഷിയുടെ സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്ന ഒരു🔱 പനയും അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ! എന്നത് ഈ അതിഹ്യ കഥകൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവുകൾ നൽകുന്നു.

ചക്കുളത്തമ്മയെ🔱 കാണാൻ എത്തുന്നവർ യക്ഷിയമ്മയെയും കണ്ടുതൊഴുന്നത് ഇവിടുത്തെ നിത്യ കാഴ്ചയാണ്, പഴക്കുല ,വറപൊടി ,നാളികേരം,🔱 എന്നിവ ഭക്തർ യക്ഷിയമ്മക്ക് കാഴ്ചവച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, യക്ഷിയമ്മയെ തൊഴുന്ന ഓരോ ഭക്തന്റെയും മനസിലെ ഭയം മാറ്റി ധൈര്ര്യം അമ്മ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു, കൂടാതെ നിരവധി 🔱ആളുകളെ പിന്നീട് ഈ യക്ഷി 'അമ്മ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ !! മാത്രമല്ല അഹങ്കാരികളെ പാഠവും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചക്കുളത്തു യക്ഷിയമ്മ.

ആരോരും ഇല്ലാത്തവർക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ🔱 ഉപദ്രവത്താൽ വലയുന്നോർക്കും , രോഗ പീഡകളാൽ കഷ്ടപെടുന്നൊരുക്കും, ശത്രുദോഷം ഉള്ളവർക്കും ,ചക്കുളത്തു യക്ഷിയമ്മ അഭയവും അനുഗ്രഹവും🔱 നൽകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ🔱 ആണ് ചക്കുളത്തമ്മയെയും അവിടെ വാഴുന്ന യക്ഷി അമ്മയെയും കണ്ടുതൊഴാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അതേ ...!! മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം 🔱ആണ് യക്ഷി 'അമ്മ 

മക്കളേ മുത്തശ്ശി തുടർന്നു...
യക്ഷിയമ്മക്ക് മാത്രമല്ല ചക്കുളത്തമ്മ ദർശനം 🔱നൽകിയത്, ഏതൊരു വെക്തി നിഷ്കാമ ഭക്തിയോടെ അമ്മയേ ഭജിക്കുന്നുവോ അവരിലെല്ലാം ചക്കുളത്തമ്മ ഉണ്ട് ..അവർക്കെല്ലാം 🔱പല രീതിയിൽ ഉള്ള സ്വപ്ന ദര്ശങ്ങളും, അനുഗ്രഹങ്ങളും 🔱 അമ്മ ഇപ്പോഴും നൽകുന്നുണ്ട്.. അതിനായി ചില പ്രത്യക്ഷ അനുഭവ കഥകളും മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ...  ( തുടരും............✍️ )
❁═════════════❁
ഈ ലേഖനത്തിനു ആസ്പദമായത്, എന്റെ മുത്തശ്ശി (വാര്യത്തമ്മ) പറഞ്ഞു തന്ന പുരാണ ആയ്തിഹ്യ കഥകൾ ആണ് അതിനാൽ തന്നെ ഗ്രന്ഥ കർത്താവിന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഈ ലേഖനം എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ, പകർപ്പവകാശം ഇല്ലാതെ ബ്ലോഗിലോ, വെബ്സൈറ്റിലോ, ഫേസ്ബുക്കിലോ,പുസ്തകത്തിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും പാടുള്ളതല്ല !!! എന്നാൽ മെസ്സേജ് ഈ രീതിയിൽ മാത്രം പൂർണ്ണമായി ഷെയർ ചെയ്യാം സ്നേഹപൂർവ്വം ✍️ ഷിനിൽ ഷാജി വാര്യത്ത് 9048736080
❁═════════════❁
Forward and Share only
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ🔥 ⓁⒾⓋⒺ🔥
അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ
ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ
ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേനമ:
❁══════💎══════❁
മാതാ,പിതാ,ഗുരു, ദൈവത്തെ  വന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തട്ടകത്തമ്മയുടെയും, ഉപാസന മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപിക്കുന്നു 👣💐. പ്രിയമുള്ളവരേ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ💯% ശരിയാക്കണം എന്നില്ല, അതിനാൽ ഗുരോപദേശം സ്വീകരിക്കുക
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ 🔥 ⓁⒾⓋⒺ 🔥
✿════❁═☬ॐ☬═❁════✿
മൺമറഞ്ഞ ഹൈന്ദവപരമായ  ആചാര അനുഷ്ടാനങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്  ആസ്ട്രോ ലൈവ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
                A͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚S͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚T͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ L͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚I͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚V͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚E͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ G͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚U͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚P͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚
                   V            B            T
                  █║▌█║▌█║▌
                  അസ്‌ട്രോ ലൈവ് 
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
    ✍അറിവിന്റെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം✍
✿❁════❁★☬ॐ☬★❁════❁✿
┇ ┇ ┇ ┇​   🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔​
┇ ┇ ┇ ✰🪔  
┇ ┇ ✰🪔       𝕍𝔹𝕋-𝔸𝕤𝕥𝕣𝕠 𝕃𝕚𝕧𝕖 
┇ ✰🪔  𝒮𝓉𝒶𝓇𝓉ℯ𝒹 ℴ𝓃: 2014 𝒸𝒽𝒾𝓃ℊ𝒶𝓂 1𝓈𝓉 
✰🪔

അദ്ധ്യായം:- 11

 ⚜ശ്രീ ചക്കുളത്തുകാവിലമ്മ⚜ 
🔥┈┉┅❀꧁Astro Live꧂❀┅┉┈🔥

അദ്ധ്യായം:- 11

 𝓐𝓼𝓽𝓻𝓸 𝓛𝓲𝓿𝓮 𝓗𝓲𝓰𝓱𝓵𝓲𝓰𝓱𝓽𝓼
▬▬▬▬▬▬🔱▬▬▬▬▬▬ 

🔱ചക്കുളത്തമ്മയെ മനസിൽ ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പെൺ കുട്ടിയായിരുന്നു പട്ടമനയിലെ അന്തർജനം..!! ഭക്തിയുടെയും, സ്നേഹത്തിന്റെയും ,അർപ്പണത്തിന്റെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണം ആയിരുന്നു അന്തർജനം, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവാസം പോലെ ഉള്ള വ്രതങ്ങളും അന്തർജനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു

🔱ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അന്തർജനം, ഉപവാസത്തിത്തിന്റെ ഭാഗമായി, യക്ഷിയുടെ വാസ സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു അരുവിയിൽ കുളിക്കാൻ പോയി, അമ്മയുടെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചവൾ നദിക്കരയിൽ എത്തി, ശേഷം അരുവിയിലേക്കും ഇറങ്ങി, പെട്ടന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത്!!!

🔱ആകാശം ഇരുണ്ടു കൂടി, കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങി, പിന്നീട് ഇടിമിന്നലും, പേമാരിയും വന്നു,പേടിപ്പിക്കുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, ദൂരെ നിന്ന് യക്ഷിയുടെ അട്ടഹാസം മുഴങ്ങി!!!യക്ഷി തന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കിയ അന്തർജനം ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു.... അമ്മേ ...  എന്റെ ചക്കുളത്തു കാവിലമ്മേ ... രക്ഷിക്കണേ.....

ഇനി തുടർന്ന് വായിക്കാം....
════════════ ⊱

ചക്കുളത്തുകാവിലെ യക്ഷി കഥയുമായി അദ്ധ്യായം പതിനൊന്നിലേക്കു സ്വാഗതം പരാശക്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ... 

പിന്നീട് എന്തുണ്ടായി മുത്തശ്ശി.. 
മുത്തശ്ശി തുടർന്നു...  
അന്തർജനം നിലവിളിച്ചു.... അമ്മേ ...  എന്റെ ചക്കുളത്തു കാവിലമ്മേ ... രക്ഷിക്കണേ.....!!! യക്ഷി അന്തർജ്ജനത്തിനു മുൻപിൽ എത്തി ഘോരമായി അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് അന്തർജ്ജനത്തിന്റെ മുടിക്കുത്തിൽ കയറിപിടിച്ചതും... പെട്ടന്നായിരുന്നു! പ്രാണ രക്ഷാര്ദ്ദം ഉടനെ ആ പെൺകുട്ടി ഉച്ചത്തിൽ ഒന്നുകൂടി നിലവിളിച്ചു അമ്മേ ...)))  അമ്മേ ...)))എന്റെ ചക്കുളത്തു കാവിലമ്മേ ... )))) എന്നുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അന്തർജ്ജനം മയങ്ങിവീണു....

അന്തർജനത്തിന്റെ  ഭക്തി നിർഭരമായ ആ നിലവിളി ആ കാട്ടിൽമുഴുവൻ  ഒരു പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിച്ചു ! പെട്ടന്നൊരു ഇടിമിന്നലോടെ അന്തർജ്ജനത്തിനെ നിലവിളി ചക്കുളത്തമ്മയുടെ ശ്രീ കോവിലിലും പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിച്ചു ))) അമ്മേ ....എന്റെ ചക്കുളത്തമ്മേ രക്ഷിക്കണേ )) പെട്ടന്നാണ് ആ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചത്, അമ്മയുടെ ശ്രീ കോവിൽ തനിയെ തുറന്നു... തന്റെ പരമ ഭക്തയായ 🔱അന്തർജ്ജനത്തിനെ കൊല്ലാനായി🔱 വന്ന യക്ഷിക്ക് മുന്നിൽ സംഹാരരുദ്രയായി ചക്കുളത്തമ്മ പ്രത്യക്ഷപെട്ടു!! അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ കോപത്താൽ ജ്വലിച്ചു.. അന്തരീക്ഷം രക്തവർണത്താൽ മൂടപ്പെട്ടസമയം യക്ഷിയെ വേട്ടനായി അമ്മ 🔱വാള് എടുത്തു പൊക്കി !! 

അമ്മയുടെ ഈ ഭയാനകര രൂപം കണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി അന്ന് യക്ഷിക്ക് ഭയമുണ്ടായി! അവൾ അന്തർജനത്തിന്റെ🔱 മുടികുത്തിൽ നിന്നും കൈ വിട്ടു. ഉടനെ അമ്മയോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു..സത്യം ചെയ്തു  അമ്മേ ദേവി ഇനി മേലാൽ ആരെയും ഞാൻ ഉപ്രദ്രവിക്കില്ല, അമ്മയുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായി🔱 വസിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരിടം നൽകണം. 🔱യക്ഷിയുടെ ഈ മാപ്പപേക്ഷയിൽ സംപ്രീതയായ 'ചക്കുളത്തമ്മ വാള് താഴ്ത്തി,തന്റെ ഘോര രൂപം മാറ്റി ശാന്ത സ്വരൂപത്തിലേക്കു മാറി യക്ഷിയോടായി ഇപ്രകാരം അരുളി ഞാൻ വസിക്കുന്ന 🔱കാവിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ നീ വസിച്ചുകൊൾക മാത്രമല്ല 🔱എന്നെ കാണുവാൻ എത്തുന്ന ഭക്തരെ എല്ലാം വേണ്ട സമയത്തൊക്കെ 🔱രക്ഷിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കാനും അനുവാദം കൊടുത്തു. ഈ സമയം യക്ഷി 🔱ചക്കുളത്തമ്മയെ നമസ്കരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും 'അമ്മ അപ്രത്യക്ഷയായി.  ഭഗവതിക്ക് കൊടുത്ത സത്യം നിറവേറ്റാൻ ആയി അന്നുമുതൽ 🔱 ചക്കുളത്തുകാവിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ 🔱 യക്ഷിയമ്മയായി കുടികൊള്ളാൻ തുടങ്ങി. 

അങ്ങനെ അന്തർജനം 🔱യക്ഷിയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപെടുകയും,യക്ഷിയുടെ ക്രൂരതക്ക് ഒരറുതി വരുത്തുകയും ചെയ്തു.. ( തുടരും............✍️ )
❁═════════════❁
ഈ ലേഖനത്തിനു ആസ്പദമായത്, എന്റെ മുത്തശ്ശി (വാര്യത്തമ്മ) പറഞ്ഞു തന്ന പുരാണ ആയ്തിഹ്യ കഥകൾ ആണ് അതിനാൽ തന്നെ ഗ്രന്ഥ കർത്താവിന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഈ ലേഖനം എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ, പകർപ്പവകാശം ഇല്ലാതെ ബ്ലോഗിലോ, വെബ്സൈറ്റിലോ, ഫേസ്ബുക്കിലോ,പുസ്തകത്തിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും പാടുള്ളതല്ല !!! എന്നാൽ മെസ്സേജ് ഈ രീതിയിൽ മാത്രം പൂർണ്ണമായി ഷെയർ ചെയ്യാം സ്നേഹപൂർവ്വം ✍️ ഷിനിൽ ഷാജി വാര്യത്ത് 9048736080
❁═════════════❁
Forward and Share only
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ🔥 ⓁⒾⓋⒺ🔥
അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ
ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ
ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേനമ:
❁══════💎══════❁
മാതാ,പിതാ,ഗുരു, ദൈവത്തെ  വന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തട്ടകത്തമ്മയുടെയും, ഉപാസന മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപിക്കുന്നു 👣💐. പ്രിയമുള്ളവരേ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ💯% ശരിയാക്കണം എന്നില്ല, അതിനാൽ ഗുരോപദേശം സ്വീകരിക്കുക
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ 🔥 ⓁⒾⓋⒺ 🔥
✿════❁═☬ॐ☬═❁════✿
മൺമറഞ്ഞ ഹൈന്ദവപരമായ  ആചാര അനുഷ്ടാനങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്  ആസ്ട്രോ ലൈവ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
                A͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚S͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚T͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ L͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚I͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚V͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚E͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ G͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚U͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚P͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚
                   V            B            T
                  █║▌█║▌█║▌
                  അസ്‌ട്രോ ലൈവ് 
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
    ✍അറിവിന്റെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം✍
✿❁════❁★☬ॐ☬★❁════❁✿
┇ ┇ ┇ ┇​   🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔​
┇ ┇ ┇ ✰🪔  
┇ ┇ ✰🪔       𝕍𝔹𝕋-𝔸𝕤𝕥𝕣𝕠 𝕃𝕚𝕧𝕖 
┇ ✰🪔  𝒮𝓉𝒶𝓇𝓉ℯ𝒹 ℴ𝓃: 2014 𝒸𝒽𝒾𝓃ℊ𝒶𝓂 1𝓈𝓉 
✰🪔

Monday, December 28, 2020

സുഭാഷിതം 11

 🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀
              V. B. T- സുഭാഷിതം
🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀

🍁🍁ശ്ലോകം🍁🍁           
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
യസ്മിന്ദേശേ ന സമ്മാനോ
ന വൃത്തിര്‍ ന ച ബാന്ധവാ:
ന ച വിദ്യാ ഗമ: കശ്ചില്‍
തം ദേശം പരിവര്‍ജ്ജയേല്‍

🍁🍁പരിഭാഷ🍁🍁
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
നമ്മെ നിരന്തരം പരിഹസിക്കുന്നവരും, നമ്മുടെ അന്തസിന് വിലകല്‍പ്പിക്കാത്തവരും, നമ്മുടെ ഉപജീവനത്തിന് തടസമുണ്ടാക്കുന്നവരും, കുടുംബജീവിതം നയിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാത്തവരും ആയ ജനങ്ങള്‍ വസിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നാം ഒരിക്കലും ജീവിച്ചു കൂട


   🌻🌻                     
🌻🌼🌻                   
   🌻🌻   🌷🌷        🕊 🕊 ✨
     🌴   🌷🔆🌷        🕊 ✨✨
     🌴     🌷🌷               🕊 ✨
     🌴      🌵 🌸🌸
     🌴   🌵 🌸🌟🌸
  🌴        🌵  🌸🌸
   🌴       🌵     🍂
     🌴        🌵   🍂     🎋🐇       
🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

പ്രകാശധാര 12

🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀
 🌳🕊 V.B.T- പ്രകാശധാര🦚    
🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀

       🌞
   🕊   🕊 ✨✨✨✨   
      🕊 🕊✨✨✨✨
            🕊✨✨✨✨ ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായ് സ്നേഹ ദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ..🪔

🪔🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹🪔
═══════════════
ഒരു സിദ്ധൻ തൻ്റെ മാന്ത്രിക പാത്രവുമായി സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചു.

മാന്ത്രിക പാത്രം ചോദിക്കുന്നതെന്തും സൃഷ്ടിച്ചു നൽകും

സിദ്ധൻ തൻ്റെ മാന്ത്രിക പാത്ര വൈഭവം അറിയിച്ചു കൊണ്ട് കുട്ടികളെയെല്ലാം വിളിച്ചു

ചെറിയ കുട്ടികൾ മിഠായി, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഒക്കെ ചോദിച്ചു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതു കിട്ടി

ഒരു മിടുക്കൻ സിദ്ധൻ്റെ അരികിലെത്തി മന്ത്രിച്ചു

"ആ മാന്ത്രിക പാത്രം എനിക്കു തരുമോ?''

സിദ്ധൻ ആ മിടുക്കൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവനെ പ്രശംസിച്ചു.

ഈശ്വരൻ കൽപ്പവൃക്ഷം പോലെ സകലാഭീഷ്ട പ്രദായകനാണ്

ഈശ്വരനെ ശരണമടയാൻ ഉള്ള വിവേകവും വിജ്ഞാനവും നമുക്ക് വേണം.
═══════════════
🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹
🍃💔💗💝🌹🍀❤❤❤❤❤❤💓💓💓💓💗💗💗💗💗💖💞💘💗💐
    💕🍃🌹🍃💕
💕.•°``°•.¸.•°``°•.💕
💕( ശുഭദിനം ) 💕
💕`•.¸   💗   ¸.•` 💕   
     💕° •.¸¸.•° 💕 
           💕💕 
             💕     💕🍃🌹🍃💕
                    💕.•°``°•.¸.•°``°•.💕
                    💕  നേരുന്നു   ) 💕
                     💕`•.¸   💗   ¸.•` 💕
                          💕° •.¸¸.•° 💕
                                💕💕
                                  💕
🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹

പ്രഭാതഭേരി 08

╔═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╗
╠💖📯V.B.T- പ്രഭാതഭേരി📯💖
╚═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╝
════════════════
🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔

❁  വിനയമാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മർമ്മം.ഏതു മത വിശ്വാസത്തിലെയും  പ്രാർത്ഥന പരിശോധിച്ചാൽ ഇക്കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇത് ശാരീരികമായി മാത്രം ചെയ്യുന്ന വെറുമൊരു അഭ്യാസമായി  മാറുകയാണ് പതിവ്. ശരീരത്തിലെ തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഏത് കർമ്മത്തിനും ആഴമുണ്ടാവില്ല. മലമുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീണാൽ സ്വാഭാവികമായി അത് താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നു എന്നപോലെ എവിടെ വിനയം ഉണ്ടോ അവിടേക്കു  ഈശ്വരകൃപ അനായാസമായി വന്നെത്തുന്നു"

ഏവർക്കും പ്രഭാതഭേരിയിലൂടെ ഒരു പൊൻപുലരി ആശംസിക്കുന്നു....... 

╔═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╗
╠💖📯V.B.T- പ്രഭാതഭേരി📯💖
╚═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╝
════════════════
🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔

വന്ദനം 08

 ⚘🕊V.B.T-പ്രഭാത വന്ദനം⚘🕊
🔱🔱🔥🅥🔥🅑🔥🅣🔥🔱🔱

പ്രിയ വായനക്കാർക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം പ്രഭാത വന്ദനത്തിലൂടെ ആശംസിക്കുന്നു
💐💐💐 

ഈശ്വരന്റെ കൃപലഭിക്കാന്‍ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതില്‍ തുറക്കണം. അതിനാല്‍ ഈശ്വരന്റെ കൃപയേക്കാള്‍ ഉപരി, ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കൃപ നമുക്കു കിട്ടണം. അവിടുന്ന് കൃപാലുവാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കൃപയില്ലായ്മയാണ് അവിടുത്തെ കൃപ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതിന് തടസ്സമായി നില്‍ക്കുനത്. ഒരാള്‍, നമുക്ക് ഒരു വസ്തു തരുവാനായി നീട്ടുന്ന സമയം, നമ്മള്‍ അഹങ്കാരത്തോടെ നിന്നാല്‍ ' 'ഓ,ഇവര്‍ ഇത്ര അഹങ്കാരിയാണല്ലോ, ഇവനിതുകൊടുക്കണ്ട, മറ്റാര്‍ക്കങ്കിലും നല്‍കാം' എന്ന് വിചാരിച്ച് അതു തിരിച്ചെടുക്കും. അവിടെ ആത്മകൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കാതെപോയി. ഒരു സാധനം ഒരാള്‍ നല്‍കാന്‍ ഭാവിച്ചെങ്കിലും നമ്മിലെ അഹങ്കാരം കാരണം അതു നഷ്ടമായി. നമുക്കു ലഭിക്കേണ്ടതായ കൃപ, നമ്മുടെ മനസ്സ് സജ്ജമാകാതിരിക്കുന്നതു കാരണം സ്വീകരിക്കാനായില്ല. ചില അവസരങ്ങളില്‍ നമ്മുടെ വിവേക ബുദ്ധി പറയും, 'ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ' എന്ന് . പക്ഷേ, നമ്മുടെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല. ബുദ്ധി പറയും, 'നീ വിനയം കാത്തിരിക്കൂ' എന്ന് അപ്പോള്‍ മനസ്സു പറയും, ഇല്ല, അങ്ങനെ വിനയം കാണിച്ചാല്‍ ശരിയാവില്ല. അവന്റെ മുന്നില്‍ എനിക്കു തല കുനിക്കുവാന്‍ പറ്റില്ല എന്ന്. ഫലമോ, നേടാമായിരുന്ന വസ്തുക്കള്‍ നഷ്ടമാകും. സാധിക്കാമായിരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കാതെ പോകും. അതില്‍ ഈശ്വരന്റെ കൃപ കിട്ടാന്‍, ആദ്യം നമുക്ക് ആത്മകൃപയാണ് ആവശ്യം. ഒരു ചുവട് ഈശ്വരനിലേക്ക് വെക്കുക. അതിനായി അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെയാവണം.

പ്രഭാത വന്ദനത്തിൽ വായിച്ചത് അമൃത വചനം 

Sunday, December 27, 2020

സുഭാഷിതം 10

 🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀
              V. B. T- സുഭാഷിതം
🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀

🍁🍁ശ്ലോകം🍁🍁           
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ആപദര്‍ത്ഥേ ധനം രക്ഷേല്‍
ദാരാന്‍ രക്ഷേത് ധനേരപി
ആത്മാനം സതതം രക്ഷേത്
ദാരേരൈപി ധനൈരപി

🍁🍁പരിഭാഷ🍁🍁
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ധനം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. ആപത്ത് കാലത്തും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് രോഗവും മറ്റ് വ്യധകളും ഉണ്ടാവുമ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വച്ച പണത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. പക്ഷെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട അവസരത്തില്‍ അതിനു തടസമാവുന്നത് മുന്‍പ് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്ന പണവും മുന്‍പ് സംരക്ഷിച്ച സ്ത്രീയുമാണെങ്കില്‍ കൂടിയും (ഭര്യയയാല്‍ക്കൂടി) അവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം രക്ഷിക്കുക


   🌻🌻                     
🌻🌼🌻                   
   🌻🌻   🌷🌷        🕊 🕊 ✨
     🌴   🌷🔆🌷        🕊 ✨✨
     🌴     🌷🌷               🕊 ✨
     🌴      🌵 🌸🌸
     🌴   🌵 🌸🌟🌸
  🌴        🌵  🌸🌸
   🌴       🌵     🍂
     🌴        🌵   🍂     🎋🐇       
🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲🎍🌲
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

പ്രകാശധാര 11

🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀
 🌳🕊 V.B.T- പ്രകാശധാര🦚    
🎀🎀〰〰〰🔅〰〰〰🎀🎀

       🌞
   🕊   🕊 ✨✨✨✨   
      🕊 🕊✨✨✨✨
            🕊✨✨✨✨ ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായ് സ്നേഹ ദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ..🪔

🪔🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹🪔
═══════════════
എല്ലാവരിലും നന്മ കാണുക എന്നത് മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ നമ്മുടെതന്നെ ആവശ്യമാണ്

മറ്റുള്ളവരിൽ കുറ്റവും കുറവും കാണുമ്പോൾ ആദ്യം സ്വന്തം മനസ്സുതന്നെയാണ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നത്

മറ്റുള്ളവരിൽ നന്മ കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രസന്നമാകുന്നത്

മറ്റുള്ളവരിലെ നന്മ ദർശിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിഷമംപിടിച്ച പ്രശ്നങ്ങളെപ്പോലും അനായാസമായി കൈകാര്യംചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സ്വയത്തെയും ഈശ്വരനെയും കർമ്മത്തിന്റെ ഗുഹ്യ ഗതിയെയും മനസിലായാൽ എല്ലാം സഹജമായി അനുഭവപ്പെടും
═══════════════
🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹
🍃💔💗💝🌹🍀❤❤❤❤❤❤💓💓💓💓💗💗💗💗💗💖💞💘💗💐
    💕🍃🌹🍃💕
💕.•°``°•.¸.•°``°•.💕
💕( ശുഭദിനം ) 💕
💕`•.¸   💗   ¸.•` 💕   
     💕° •.¸¸.•° 💕 
           💕💕 
             💕     💕🍃🌹🍃💕
                    💕.•°``°•.¸.•°``°•.💕
                    💕  നേരുന്നു   ) 💕
                     💕`•.¸   💗   ¸.•` 💕
                          💕° •.¸¸.•° 💕
                                💕💕
                                  💕
🌹🌹🅥🌹🌹🅑🌹🌹🅣🌹🌹

പ്രഭാതഭേരി 07

╔═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╗
╠💖📯V.B.T- പ്രഭാതഭേരി📯💖
╚═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╝
════════════════
🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔

❁ഇന്നത്തെ ഇളം തലമുറ മുതിർന്നവരേക്കാൾ ഭൗതികമായ അറിവുള്ളവർ ആണ് എന്നത് ശരി തന്നെ. എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതം അടിത്തറയില്ലാതെ പണിതുയർത്തിയ വീടുകൾ പോലെയാണ്.ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാനാകാതെ അവർ  ഏതുനിമിഷവും തകർന്നു വീഴാം. വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് മുഖ്യമായി നേടേണ്ടത് സംസ്കാരമാണ്. മനുഷ്യമനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് സംസ്കാരം"

ഏവർക്കും പ്രഭാതഭേരിയിലൂടെ ഒരു പൊൻപുലരി ആശംസിക്കുന്നു....... 

╔═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╗
╠💖📯V.B.T- പ്രഭാതഭേരി📯💖
╚═══❖🌹🅥🅑🅣🌹❖═══╝
════════════════
🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔❁🔔

വന്ദനം 07

 ⚘🕊V.B.T-പ്രഭാത വന്ദനം⚘🕊
🔱🔱🔥🅥🔥🅑🔥🅣🔥🔱🔱

പ്രിയ വായനക്കാർക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം പ്രഭാത വന്ദനത്തിലൂടെ ആശംസിക്കുന്നു
💐💐💐 

ദേഹമനങ്ങാതെ ജീവിക്കാൻ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകാം.പക്ഷെ ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് അനങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്.....

പണ്ട് കാലത്ത് വിശേഷാവസരങ്ങളിലൊക്കെ മുതിർന്നവരായവർ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂറു സംവത്സരം ജീവിക്കൂയെന്നാണ്. അമ്മ പറയുന്നു, ശരീരം എത്രകണ്ട് അനങ്ങാതിരിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും കർമ്മ കുശലതയും നഷ്ടമാവും. എന്നാൽ മനസ്സ് അനങ്ങാതെ നിശ്ചലത അഭ്യസിക്കാൻ ശീലിച്ചാൽ അത് മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തും. മനസ്സ് ഒരിടത്ത് അനങ്ങാതെ ഇരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതിനാൽ ജപത്തിലുടെയും  ധ്യാനത്തിലൂടെയും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ ശീലിക്കണം. മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച്
ശാന്തിയും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കും. പക്വമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും ശരിയായ പാതയിൽ നീങ്ങാൻ
അതു വഴി സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും മനസ്സനങ്ങാതെ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുകയെന്ന്.
മനസ്സ് ഈശ്വരനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാവുകയും കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് അമ്മ പറയുന്ന സാക്ഷിഭാവം. ഈ ഭാവത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മെ
ബന്ധിക്കില്ല. അവിടെ മനസ്സാടില്ല. ശരീരം ആടും. എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കണം. എന്തു ചെയ്യണമെന്നും എന്തു ചെയ്യണ്ട എന്നും തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം. അതറിയില്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര വാക്യങ്ങളിലൂടെയോ ഗുരുമുഖത്തു നിന്നോ ചോദിച്ചറിയണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ദേഹം അനങ്ങാതെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ട സാധന സാമഗ്രികൾ
ധാരാളം കണ്ടു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരീരം ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും യന്ത്രം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടമായി തുടങ്ങി.ഷുഗറും കൊളസ്ടോളും പ്രഷറും എല്ലാം പണ്ടത്തെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ മനസ്സിനെ അടക്കി നിർത്താനുള്ള യന്തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. കണ്ടെത്തുകയുമില്ല. അതിന് ആത്മജ്ഞാനവും ആത്മധ്യാനവും ആത്മസംയമനവും മാത്രമെ സഹായിക്കൂ.
അഭ്യാസവും വൈരാഗ്യവും അതിനാവശ്യമാണ്. ശരീരത്തിന് വേണ്ടത് ശരീരത്തിനും ആത്മാവിന് വേണ്ടത് ആത്മാവിനും നൽകുക. അത് വേണ്ട വിധം ചെയ്യുന്നവർ സന്തോഷം തേടി അലയേണ്ടതില്ല. സന്തോഷം അവന്റെ പിന്നാലെ വരും. അമ്മയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ  ശ്രദ്ധാപുരസ്സരം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നവർ ശാന്തിയ്ക്കും  സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി ആരോടും യാചിക്കേണ്ടി വരില്ല.

പ്രഭാത വന്ദനത്തിൽ വായിച്ചത് അമൃത വചനം 

അദ്ധ്യായം:- 10

 ⚜ശ്രീ ചക്കുളത്തുകാവിലമ്മ⚜ 
🔥┈┉┅❀꧁Astro Live꧂❀┅┉┈🔥

അദ്ധ്യായം:- 10

 𝓐𝓼𝓽𝓻𝓸 𝓛𝓲𝓿𝓮 𝓗𝓲𝓰𝓱𝓵𝓲𝓰𝓱𝓽𝓼
▬▬▬▬▬▬🔱▬▬▬▬▬▬ 

🔱പണ്ട് ഈ പ്രദേശം ഘോര വനം ആയിരുന്നു ഈ വനത്തിൽ  ഉള്ള ഒരു പനയിലാണ് യക്ഷി വസിച്ചിരുന്നത്. പകൽ പോലും ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ വനത്തിൽ യക്ഷിയുടെ ചിരിയും അട്ടഹാസങ്ങളും , ഘോര ഗർജ്ജനങ്ങളും ആ കാടിനേയും പ്രദേശത്തെയും പേടിയിലാഴ്ത്തി

🔱കുളിക്കാൻ വരുന്നവരെയും, ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യക്തികളെയും നിഷ്കരുണം യക്ഷി പിടികൂടി രക്തം കുടിച്ചു കൊന്നു. അങ്ങിനെ പല കുടുംബങ്ങളിലെയും നാഥനും വ്യക്തികളും ദിവസം ചെല്ലുംതോറും യക്ഷിയുടെ ഭക്ഷണം ആയി..

🔱ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു പല മാന്ത്രികരും തന്റെ തപശ്ശക്തി പ്രയോഗിച്ഛ് യക്ഷിയെ തളച്ചു പേരെടുക്കാം എന്നുവിചാരിച്ചു ഈ പ്രദേശത്തു വന്നു. എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നാണ് മാന്ത്രികന്റെ പ്രയോഗമൊന്നും യക്ഷിക്ക് മുന്നിൽ വിലപ്പോയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല യക്ഷി അയാളുടെ മാറിടം പിളർന്നു ചോരകുടിച്ചു,ശേഷം ഭക്ഷണം ആക്കി

ഇനി തുടർന്ന് വായിക്കാം....
════════════ ⊱

ചക്കുളത്തുകാവിലെ യക്ഷി കഥയുമായി അദ്ധ്യായം പത്തിലേക്ക്  സ്വാഗതം പരാശക്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ... 


 പിന്നീട് എന്തുണ്ടായി മുത്തശ്ശി..യക്ഷിയെ ആരാണ് തളച്ചത്...ഈ യക്ഷിയെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നത്...?   
മുത്തശ്ശി തുടർന്നു...  
പിന്നീട് മറ്റു പല മാന്തികരും ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നതായി മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു കേട്ടിന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവരെ എല്ലാം യക്ഷി വകവരുത്തി, അങ്ങനെ അവളുടെ തട്ടകം ആയി ആ പ്രദേശം !! യക്ഷിയെ പേടിച്ചു പക്ഷികൾ പോലും അതിലെ പറക്കാൻ പേടിച്ചു... 

അപ്പോൾ ഈ യക്ഷിയെ ആർക്കും തളക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ മുത്തശ്ശി ?   
സാധിച്ചു മക്കളെ...മുത്തശ്ശി തുടർന്നു.. 
പട്ടമന ഇല്ലത്തെ അന്തർജനം ആണ് അതിനു വഴി ഒരുക്കിയത്... ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ചക്കുളത്തമ്മയെ മനസിൽ ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പെൺ കുട്ടിയായിരുന്നു പട്ടമനയിലെ അന്തർജനം..!! ഭക്തിയുടെയും, സ്നേഹത്തിന്റെയും ,അർപ്പണത്തിന്റെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണം ആയിരുന്നു ഈ അന്തർജനം, മാത്രമല്ല ഏതുസമയവും അമ്മയുടെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കൂടാതെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവാസം പോലെ ഉള്ള വ്രതങ്ങളും അന്തർജനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു.

ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അന്തർജനം, ഉപവാസത്തിത്തിന്റെ ഭാഗമായി, യക്ഷിയുടെ വാസ സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു അരുവിയിൽ കുളിക്കാൻ പോയി, അമ്മയുടെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചവൾ നദിക്കരയിൽ എത്തി, പിന്നീട് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അരുവിലേക്കും ഇറങ്ങി, പെട്ടന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത്!!! ആകാശം ഇരുണ്ടു കൂടി, കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങി, പിന്നീട് ഇടിമിന്നലും, പേമാരിയും വന്നു.. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കൊടുംകാറ്റ് തന്നെയുണ്ടായി.. ആകാശം മേഘാവൃതമായി മഴ പെയ്തതോടെ ഇരുട്ടും പരന്നു, അങ്ങിനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, ദൂരെ നിന്ന് യക്ഷിയുടെ അട്ടഹാസം മുഴങ്ങി!!! പിന്നീട് ആ ഒച്ച നദിക്കരയിലേക്ക് ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി, തുടർന്ന് അട്ടഹാസം കൂടി കൂടി വന്നു ഒടുവിൽ ആ ഒച്ച നദിക്കരക്ക് തൊട്ടടുതെത്തി, ആ ഘോരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അന്തർജനം യക്ഷിയെ കണ്ടു പേടിച്ചു, യക്ഷി തന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കിയ അന്തർജനം ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു.... അമ്മേ ...  എന്റെ ചക്കുളത്തു കാവിലമ്മേ ... രക്ഷിക്കണേ...... ( തുടരും............✍️ )
❁═════════════❁
ഈ ലേഖനത്തിനു ആസ്പദമായത്, എന്റെ മുത്തശ്ശി (വാര്യത്തമ്മ) പറഞ്ഞു തന്ന പുരാണ ആയ്തിഹ്യ കഥകൾ ആണ് അതിനാൽ തന്നെ ഗ്രന്ഥ കർത്താവിന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഈ ലേഖനം എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ, പകർപ്പവകാശം ഇല്ലാതെ ബ്ലോഗിലോ, വെബ്സൈറ്റിലോ, ഫേസ്ബുക്കിലോ,പുസ്തകത്തിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും പാടുള്ളതല്ല !!! എന്നാൽ മെസ്സേജ് ഈ രീതിയിൽ മാത്രം പൂർണ്ണമായി ഷെയർ ചെയ്യാം സ്നേഹപൂർവ്വം ✍️ ഷിനിൽ ഷാജി വാര്യത്ത് 9048736080
❁═════════════❁
Forward and Share only
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ🔥 ⓁⒾⓋⒺ🔥
അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ
ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ
ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേനമ:
❁══════💎══════❁
മാതാ,പിതാ,ഗുരു, ദൈവത്തെ  വന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തട്ടകത്തമ്മയുടെയും, ഉപാസന മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപിക്കുന്നു 👣💐. പ്രിയമുള്ളവരേ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ💯% ശരിയാക്കണം എന്നില്ല, അതിനാൽ ഗുരോപദേശം സ്വീകരിക്കുക
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ 🔥 ⓁⒾⓋⒺ 🔥
✿════❁═☬ॐ☬═❁════✿
മൺമറഞ്ഞ ഹൈന്ദവപരമായ  ആചാര അനുഷ്ടാനങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്  ആസ്ട്രോ ലൈവ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
                A͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚S͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚T͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ L͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚I͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚V͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚E͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ G͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚U͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚P͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚
                   V            B            T
                  █║▌█║▌█║▌
                  അസ്‌ട്രോ ലൈവ് 
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
    ✍അറിവിന്റെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം✍
✿❁════❁★☬ॐ☬★❁════❁✿
┇ ┇ ┇ ┇​   🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔​
┇ ┇ ┇ ✰🪔  
┇ ┇ ✰🪔       𝕍𝔹𝕋-𝔸𝕤𝕥𝕣𝕠 𝕃𝕚𝕧𝕖 
┇ ✰🪔  𝒮𝓉𝒶𝓇𝓉ℯ𝒹 ℴ𝓃: 2014 𝒸𝒽𝒾𝓃ℊ𝒶𝓂 1𝓈𝓉 
✰🪔

മേലാങ്കോട് യക്ഷി അമ്പലം - തമിഴ്നാട് - 34

  🔥〰〰〰〰♉〰〰〰〰🔥
🌞VBT- ക്ഷേത്രായനം🌞      
  🔥〰〰〰〰♉〰〰〰〰🔥      


നമസ്തേ സജ്ജനങ്ങളെ....  
കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും,കാവുകളും,അവയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ക്ഷേത്രായനത്തിലേക്കു താങ്കൾക്ക് ഹാർദ്ദവമായ സ്വാഗതം🙏 


ക്ഷേത്രം-34  

മേലാങ്കോട് യക്ഷി അമ്പലം-തമിഴ്നാട്         
🔥┈┉┅❀꧁Astro Live꧂❀┅┉┈🔥

ക്ഷേത്രായനം പ്രധാന പോയന്റ് 

🔥ശസ്തമായ യക്ഷി അമ്പലങ്ങൾ ചേട്ടത്തി അമ്പലം,അനിയത്തി അമ്പലം എന്നീ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു

🔥മൂന്നാമത്തെ യുദ്ധത്തില്‍ കന്നടിയന്‍ കുലശേഖര പാണ്ട്യനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും തടവുകാരനാക്കി പല്ലക്കിലേറ്റി തന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് പോരുകയും ചെയ്തു

🔥അപമാനിതനായ കുലശേഖര പാണ്ട്യന്‍ പല്ലക്കില്‍ വച്ച് തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

ഇനി ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങൾ തുടർന്ന് വായിക്കുക 
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 

കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ വേളിമല സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം മേലാങ്കോട് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. 'ശിവാലയ ഓട്ടത്തിലെ' എട്ടാമത്തെ ശിവ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅 ഇവിടെയാണ്.അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടു പ്രശസ്തമായ യക്ഷി അമ്പലങ്ങളുംഉണ്ട്. ഇവ ചേട്ടത്തി അമ്പലം,അനിയത്തി അമ്പലം എന്നീ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. ശിവ ക്ഷേത്രത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള അമ്പലത്തില്‍ സതിയായ വടുവിച്ചിയമ്മയുടെയും അവരുടെ ആരാധ്യനായ കുലശേഖരത്തമ്പുരാന്റെയും, സതി ചെമ്പകവല്ലിയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങള്‍ പ്രതിഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുലശേഖരത്തമ്പുരാനും സതി വടുവിച്ചിയമ്മയും
🎀🎀〰🔅〰🎀🎀
കന്നടിയ രാജാവിന്റെ പുത്രിയായ വടുവിച്ചി വള്ളിയൂര്‍ ഭരിച്ചിരുന്ന കുലശേഖരപണ്ട്യനില്‍ അരുരക്തയായി. വിവരം മനസ്സിലാക്കിയ കന്നടിയ രാജാവ്‌ വള്ളിയൂരിലേക്ക് ദൂതനെ അയച്ച് കുലശേഖര പാണ്ട്യനെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം അത് നിരസിക്കുകയും കന്നടിയനെ 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅 ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് പ്രശസ്തമായ കന്നടിയന്‍ യുദ്ധങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു. ആദ്യ രണ്ടു യുദ്ധങ്ങളിലും കുലശേഖര പാണ്ട്യന്‍ വിജയിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ യുദ്ധത്തില്‍ കന്നടിയന്‍ കുലശേഖര പാണ്ട്യനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും തടവുകാരനാക്കി പല്ലക്കിലേറ്റി തന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് പോരുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ അപമാനിതനായ കുലശേഖര പാണ്ട്യന്‍ പല്ലക്കില്‍ വച്ച് തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅 തീരാദുഃഖത്തിലായ കന്നടിയന്റെ മകള്‍ കുലശേഖര പാണ്ട്യനോടൊപ്പം ജീവത്യാഗം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു.തുടര്‍ന്ന് കുലശേഖര പാണ്ട്യന്‍റെ മൃതദേഹവുമായി വടുവകച്ചിയുടെ വിവാഹ കര്‍മ്മം നടത്തി. തുടര്‍ന്ന് വടുവകച്ചി സതി അനുഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. കുലശേഖര പാണ്ട്യനും തന്റെ മകള്‍ക്കും വേണ്ടി സ്മാരകങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ശേഷം കന്നടിയന്‍ നാടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി.

സതി ചെമ്പകവല്ലി
🎀🎀〰🔅〰🎀🎀
അനന്തന്‍കുട്ടി എന്നാ ബ്രാഹ്മണ യുവാവ് തനിക്കു അനുരൂപയായ വധുവിനെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയും ഒടുവില്‍ വള്ളിയൂര്‍ ദേശത്ത് ശംഖപുരിഎന്നാ ഗ്രാമത്തില്‍ സുന്ദരിയായ ചെമ്പകവല്ലി എന്നൊരു പെണ്‍കുട്ടിയെ 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅 കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.ചെമ്പകവല്ലിയെ വിവാഹം ചെയ്ത അനന്തന്‍കുട്ടി ജൌളി വ്യപരവുമായി അവിടെ തന്നെ വസിച്ചു.എന്നാല്‍ മുകിലപ്പടയുടെ ആക്രമണം കാരണം തുടര്‍ന്ന് കല്‍ക്കുളം നീലകണ്‌ഠസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തേക്ക് താമസം മാറ്റി.ഒരിക്കല്‍ അനന്തന്‍കുട്ടിയും കൂട്ടരും വടക്കന്‍ നാടുകളില്‍ വ്യാപാരം നടത്താന്‍ പോയി തിരിച്ചു വരവേ അദ്ദേഹം ദുരൂഹമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു.സഹയാത്രികരില്‍ നിന്നും വിവരം 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅 മനസ്സിലാകിയ ചെമ്പകവല്ലി സതി അനുഷ്ടിക്കുമെന്നു ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ച ശേഷം മഹാരാജാവിനെ മുഖം കാണിക്കാന്‍ ചെന്നു. അവളുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവ്‌ അവളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ചെമ്പകവല്ലി അതിനു തയ്യാറായില്ല.അവളുടെ ഉറച്ച തീരുമാനം ഒടുവില്‍ രാജാവിന്‌ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഉദയഗിരിക്കോട്ടക്കകത്ത് അരയാലിന്‍ മൂട്ടില്‍ അഗ്നികുണ്ഡം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെമ്പകവല്ലി സതി അനുഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.ആരാധ്യയായിതീര്‍ന്ന ചെമ്പകവല്ലിയെ സതീ ദേവതയായി പൂജിച്ചു വരുന്നു.
𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅 
🔱🔱🔥🅥🔥🅑🔥🅣🔥🔱🔱
🅥▬▬▬▬▬▬🅑▬▬▬▬▬▬🅣
പ്രിയ വായനക്കാർക്ക്  ഈ ക്ഷേത്ര വിശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുകരുത്തട്ടെ, നാളെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രവശേഷമായി ക്ഷേത്രായനത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം, അതോടൊപ്പം ഈ മെസ്സേജ് എഡിറ്ററും VBT-ക്ഷേത്രായന അവതരണ ശൈലി കോപ്പി ചെയ്യരുത് എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയും നിലവിൽ ക്ഷേത്രായനം പരിപാടി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനപ്രിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു,
1-അസ്‌ട്രോ ലൈവ് -1 മുതൽ 11
2-താളിയോല -1 മുതൽ 10
3-ഓം ദേവി അമ്മ- 1 മുതൽ 10
4-വള്ളിയാനിക്കാട്ടമ്മ -1 മുതൽ 6
5-അറിവിന്റെ കലവറ -1 
6-ബാലേട്ടന്റെ കണ്ണനും കൂട്ടരും-1 മുതൽ 6
7-കാരിക്കോട്ടമ്മ ഗ്രൂപ് 1,2,3,4,6,8,9
🅥▬▬▬▬▬▬🅑▬▬▬▬▬▬🅣
പ്രിയമുള്ളവരേ...
നിങ്ങളുടെ ദേശത്തും ഉണ്ടാകും വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന ദേവനോ ,ദേവിയോ വാഴുന്ന ഒരു കാവ് അല്ലങ്കിൽ ക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രത്തിനും ഉണ്ടാകും പറയാൻ ഒരുപാടു ഐതിഹ്യ കഥകൾ..നിങ്ങൾക്ക് ആ  ക്ഷേത്ര ഐതിഹ്യം അറിയാമെകിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക ക്ഷേത്രായനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അത് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കാം. ക്ഷേത്ര വിശേഷം അയച്ചുതരേണ്ട വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ  9048736080, മെയിൽ ഐഡി:- vbtastrolive@gmail.com നന്ദി
🅥▬▬▬▬▬▬🅑▬▬▬▬▬▬🅣
ക്ഷമാപണം:അക്ഷരതെറ്റിന്‌ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Forward and Share only
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ🔥 ⓁⒾⓋⒺ🔥
അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ
ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ
ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേനമ:
❁══════💎══════❁
മാതാ,പിതാ,ഗുരു, ദൈവത്തെ  വന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തട്ടകത്തമ്മയുടെയും, ഉപാസന മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപിക്കുന്നു 👣💐. പ്രിയമുള്ളവരേ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ💯% ശരിയാക്കണം എന്നില്ല, അതിനാൽ ഗുരോപദേശം സ്വീകരിക്കുക
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ 🔥 ⓁⒾⓋⒺ 🔥
✿════❁═☬ॐ☬═❁════✿
മൺമറഞ്ഞ ഹൈന്ദവപരമായ  ആചാര അനുഷ്ടാനങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്  ആസ്ട്രോ ലൈവ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
                A͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚S͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚T͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ L͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚I͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚V͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚E͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ G͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚U͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚P͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚
                   V            B            T
                  █║▌█║▌█║▌
                  അസ്‌ട്രോ ലൈവ് 
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
    ✍അറിവിന്റെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം✍
✿❁════❁★☬ॐ☬★❁════❁✿
┇ ┇ ┇ ┇​   🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔​
┇ ┇ ┇ ✰🪔  
┇ ┇ ✰🪔       𝕍𝔹𝕋-𝔸𝕤𝕥𝕣𝕠 𝕃𝕚𝕧𝕖 
┇ ✰🪔  𝒮𝓉𝒶𝓇𝓉ℯ𝒹 ℴ𝓃: 2014 𝒸𝒽𝒾𝓃ℊ𝒶𝓂 1𝓈𝓉 
✰🪔

മരുത്വാമല ആഞ്ജനേയ ക്ഷേത്രം-തമിഴ്നാട് - 33

  🔥〰〰〰〰♉〰〰〰〰🔥
🌞VBT- ക്ഷേത്രായനം🌞      
  🔥〰〰〰〰♉〰〰〰〰🔥      


നമസ്തേ സജ്ജനങ്ങളെ....  
കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും,കാവുകളും,അവയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ക്ഷേത്രായനത്തിലേക്കു താങ്കൾക്ക് ഹാർദ്ദവമായ സ്വാഗതം🙏 


ക്ഷേത്രം-33  

മരുത്വാമല ആഞ്ജനേയ ക്ഷേത്രം-തമിഴ്നാട്      
🔥┈┉┅❀꧁Astro Live꧂❀┅┉┈🔥

ക്ഷേത്രായനം പ്രധാന പോയന്റ് 

🔥ദ്രോണഗിരി മലയെ കൈകളിലേന്തി ഹനുമാന്‍  പറന്നപ്പോള്‍ അതിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം താഴേക്കു വീണു ആ മലയാണ്‌ മരുത്വാമല

🔥മലമുകളില്‍ ഉള്ള ആഞ്ജനേയര്‍ ക്ഷേത്രമാണ് പ്രധാന ആകര്‍ഷണം

🔥ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍, ശ്രീനാരായണഗുരു, അയ്യാ വൈകുണ്ഡ നാഥര്‍ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മഹാന്മാര്‍ തപസ്സു ചെയ്ത പുണ്യഭൂമിയാണ് മരുത്വാമല

ഇനി ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങൾ തുടർന്ന് വായിക്കുക 
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 

ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ ബാണമേറ്റ് മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു വീണ രാമ ലക്ഷ്മണാദികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ഹിമാലയസാനുക്കളില്‍ നിന്ന് മൃതസഞ്ജീവനികള്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രോണഗിരി മലയെ കൈകളിലേന്തി ഹനുമാന്‍  പറന്നപ്പോള്‍ അതിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം താഴേക്കു വീണുപോയെന്നും അതാണ് മരുത്വാമലയായതെന്നും (മരുന്നു വാഴും മലൈ) പുരാണങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

കന്യാകുമാരിക്കടുത്തായി, പശ്ചിമഘട്ടം അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്തുകാണുന്ന ഒട്ടനേകം ചെറിയ കുന്നുകളില്‍ ഒന്നാണ് മരുത്വാമല. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും കന്യാകുമാരിയിലേക്കു പോകുമ്പോള്‍, ദേശീയപാതയില്‍ നാഗര്‍കോവില്‍ കഴിഞ്ഞു എകദേശം 12 കിലോമീറ്റര്‍ പോയാല്‍, ഇടതു ഭാഗത്തായി 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅മരുത്വാ മല കാണാന്‍ കഴിയും. ദേശീയ പാതയില്‍ നിന്നും ഇടത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 1.5 കിലോമീറ്റര്‍ പോയാല്‍, മലയുടെ അടിഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേരാം. വാഹനം ഇവിടെ പാര്‍ക്കു ചെയ്ത്, സഞ്ചാരികള്‍ കാല്‍നടയായി വേണം മുകളിലെത്താന്‍.. ബസ് നിറുത്തിയ സ്ഥലത്ത് മൂന്നോ നാലോ പെട്ടിക്കടകളുണ്ട്. ധാരാളം... വെള്ളവും അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുള്ളതും അവിടെക്കിട്ടും. അവിടെ നിന്നു നോക്കിയാല്‍ ആകാശത്തേക്കു തലയുയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്ന മലകാണാം. മലയടിവാരത്തില്‍ കുറച്ചു വീടുകളുണ്ട്, സ്വാമിമാരുടെ 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅ആശ്രമങ്ങളും. മലമുകളില്‍ ഉള്ള ആഞ്ജനേയര്‍ ക്ഷേത്രമാണ് പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. ഈ ക്ഷേത്രം വരേക്കും കല്ലില്‍ കൊത്തിയെടുത്ത പടിക്കെട്ടുകള്‍ ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമുണ്ട് മലയുടെ മുകളിലേക്ക്. മലയുടെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗത്തിനു 800-900 അടി ഉയരമുണ്ട്. ആഞ്ജനേയര്‍ ക്ഷേത്രം, മലയുടെ താഴ്വാരത്തിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍, ശ്രീനാരായണഗുരു, അയ്യാ വൈകുണ്ഡ നാഥര്‍ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മഹാന്മാര്‍ തപസ്സു ചെയ്ത പുണ്യഭൂമിയാണ് മരുത്വാ മല. മലമുകളിലേക്കുള്ള വഴിയില്‍ നിരവധി ഗുഹകളും, വിവിധ ദേവീ ദേവന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠകളും കാണാന്‍ കഴിയും. കല്ലില്‍ കൊത്തിയ 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅അഗസ്ത്യമുനിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നു. മലമുകളിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ ഇരുവശത്തും പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന മുള്‍ച്ചെടികള്‍ വഴിയില്‍ നല്ല കുളിര്‍മ്മ നല്‍കി. ഒരുപാട് ഒറ്റമൂലികള്‍ ഉള്ള മലയാണ് മരുത്വാമല എന്നാണ് കേള്‍വി. ജൈവ വൈവിധ്യത കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇവിടം

ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം അപൂർണ്ണമാണ്‌, ഇനിയും കുറെ ഏറെ വിവരങ്ങൾ ,ക്ഷേത്ര വഴിപാട് ,നട തുറക്കുന്ന സമയം,ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിവ അറിയാനുണ്ട് ,അത് ലഭ്യമാകുന്ന മാത്രയിൽ റീ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും  വെച്ച്‌ നിവേദിക്കും. ഈ വെണ്ണ ഉദരരോഗത്തിന്‌ ഉത്തമമാണെന്ന്‌ വിശ്വാസം.
𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅 
🔱🔱🔥🅥🔥🅑🔥🅣🔥🔱🔱
🅥▬▬▬▬▬▬🅑▬▬▬▬▬▬🅣
പ്രിയ വായനക്കാർക്ക്  ഈ ക്ഷേത്ര വിശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുകരുത്തട്ടെ, നാളെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രവശേഷമായി ക്ഷേത്രായനത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം, അതോടൊപ്പം ഈ മെസ്സേജ് എഡിറ്ററും VBT-ക്ഷേത്രായന അവതരണ ശൈലി കോപ്പി ചെയ്യരുത് എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയും നിലവിൽ ക്ഷേത്രായനം പരിപാടി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനപ്രിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു,
1-അസ്‌ട്രോ ലൈവ് -1 മുതൽ 11
2-താളിയോല -1 മുതൽ 10
3-ഓം ദേവി അമ്മ- 1 മുതൽ 10
4-വള്ളിയാനിക്കാട്ടമ്മ -1 മുതൽ 6
5-അറിവിന്റെ കലവറ -1 
6-ബാലേട്ടന്റെ കണ്ണനും കൂട്ടരും-1 മുതൽ 6
7-കാരിക്കോട്ടമ്മ ഗ്രൂപ് 1,2,3,4,6,8,9
🅥▬▬▬▬▬▬🅑▬▬▬▬▬▬🅣
പ്രിയമുള്ളവരേ...
നിങ്ങളുടെ ദേശത്തും ഉണ്ടാകും വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന ദേവനോ ,ദേവിയോ വാഴുന്ന ഒരു കാവ് അല്ലങ്കിൽ ക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രത്തിനും ഉണ്ടാകും പറയാൻ ഒരുപാടു ഐതിഹ്യ കഥകൾ..നിങ്ങൾക്ക് ആ  ക്ഷേത്ര ഐതിഹ്യം അറിയാമെകിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക ക്ഷേത്രായനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അത് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കാം. ക്ഷേത്ര വിശേഷം അയച്ചുതരേണ്ട വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ  9048736080, മെയിൽ ഐഡി:- vbtastrolive@gmail.com നന്ദി
🅥▬▬▬▬▬▬🅑▬▬▬▬▬▬🅣
ക്ഷമാപണം:അക്ഷരതെറ്റിന്‌ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Forward and Share only
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ🔥 ⓁⒾⓋⒺ🔥
അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ
ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ
ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേനമ:
❁══════💎══════❁
മാതാ,പിതാ,ഗുരു, ദൈവത്തെ  വന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തട്ടകത്തമ്മയുടെയും, ഉപാസന മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപിക്കുന്നു 👣💐. പ്രിയമുള്ളവരേ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ💯% ശരിയാക്കണം എന്നില്ല, അതിനാൽ ഗുരോപദേശം സ്വീകരിക്കുക
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ 🔥 ⓁⒾⓋⒺ 🔥
✿════❁═☬ॐ☬═❁════✿
മൺമറഞ്ഞ ഹൈന്ദവപരമായ  ആചാര അനുഷ്ടാനങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്  ആസ്ട്രോ ലൈവ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
                A͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚S͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚T͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ L͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚I͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚V͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚E͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ G͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚U͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚P͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚
                   V            B            T
                  █║▌█║▌█║▌
                  അസ്‌ട്രോ ലൈവ് 
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
    ✍അറിവിന്റെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം✍
✿❁════❁★☬ॐ☬★❁════❁✿
┇ ┇ ┇ ┇​   🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔​
┇ ┇ ┇ ✰🪔  
┇ ┇ ✰🪔       𝕍𝔹𝕋-𝔸𝕤𝕥𝕣𝕠 𝕃𝕚𝕧𝕖 
┇ ✰🪔  𝒮𝓉𝒶𝓇𝓉ℯ𝒹 ℴ𝓃: 2014 𝒸𝒽𝒾𝓃ℊ𝒶𝓂 1𝓈𝓉 
✰🪔

നെയ്യാറ്റിന്‍കര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം - തിരുവനന്തപുരം - 32

  🔥〰〰〰〰♉〰〰〰〰🔥
🌞VBT- ക്ഷേത്രായനം🌞      
  🔥〰〰〰〰♉〰〰〰〰🔥      


നമസ്തേ സജ്ജനങ്ങളെ....  
കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും,കാവുകളും,അവയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ക്ഷേത്രായനത്തിലേക്കു താങ്കൾക്ക് ഹാർദ്ദവമായ സ്വാഗതം🙏 


ക്ഷേത്രം-32  

നെയ്യാറ്റിന്‍കര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം-തിരുവനന്തപുരം  
🔥┈┉┅❀꧁Astro Live꧂❀┅┉┈🔥

ക്ഷേത്രായനം പ്രധാന പോയന്റ് 

🔥ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ കീഴിലുള്ള അതിപുരാതനവും ചരിത്രപരവുമായ നെയ്യാറ്റിന്‍കര ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

🔥കണ്ണനെ കാണാന്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നു മാത്രമല്ല അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുപോലും ആയിരകണക്കിന് ഭക്തരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നത്

🔥രണ്ടുകൈകളിലും വെണ്ണ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ഭാവത്തിലുള്ള ഉണ്ണിക്കണ്ണനാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിഷ്ഠ

ഇനി ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങൾ തുടർന്ന് വായിക്കുക 
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിന്‍കര താലൂക്കിലാണ് നെയ്യാറ്റിന്‍കര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഉണ്ണികണ്ണനായി വാണരുളുന്നു. കണ്ണന്റെ ഇരുകയ്യിലും വെണ്ണ അല്ലങ്കില്‍ ഒരുകയ്യില്‍ വെണ്ണയും മറുകയ്യില്‍ കദളിപ്പഴവും എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിലാണ്. ദേശിയ പാതയ്ക്ക് അരികിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രവേശന കവാടത്തിനു മുകളിൽ സാക്ഷാൽ 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅പാർത്ഥസാരഥിയായ ശ്രീ കൃഷ്ണന്റെ അതി മനോഹരമായ ഒരു ശില്പം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. നാലു കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥത്തിന്റെ സാരഥിയായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇരുന്ന് അർജ്ജുനന് ഗീതോപദേശം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ശില്പമാണ് ഭക്തരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ഇതു വഴി അകത്തു പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള നടപ്പന്തലിലൂടെ നടന്നു വേണം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ. നടപ്പന്തലിൽ രണ്ട് കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങൾ ഉണ്ട്. നടപ്പന്തലിന്റെ ഇടത് വശത്ത് ഒരു ആൽമര ചുവട്ടിൽ നാഗദേവതകൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഭക്തർ ആദ്യം ദർശിക്കുന്നത് ധ്വജമാണ്. ധ്വജത്തിന് അരികിലൂടെ നമുക്ക് നാലമ്പലത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാം. ഇവിടെത്തെ ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ സാക്ഷാൽ 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅നീലവർണ്ണനായ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കുടികൊള്ളുന്നു. ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കൺകുളിർക്കെ തൊഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീകോവിലിനെ ഒരു പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കണം. ശ്രീകോവിലിലെ ചുമരിൽ കൃഷ്ണ ലീലകളുടെ ചുമർചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണികണ്ണന്റെ ഐതീഹ്യകഥയിൽ ഒന്ന് കടക്കാം

പണ്ട്‌ അഗസ്ത്യമുനി സഹ്യപര്‍വത്തിലുള്ള തന്റെ ആശ്രമത്തില്‍ യാഗം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. ഒരിക്കല്‍ വില്വമംഗലം സ്വാമിയാര്‍ അഗസ്ത്യാശ്രമം കാണാനെത്തി. യാഗശാലയില്‍ നറുനെയ്യ്‌ നിറച്ച ധാരാളം കുംഭങ്ങള്‍ കൂന്നുകുടിക്കിടന്നിരുന്നു. അതില്‍ നിന്നും വാര്‍ന്നൊഴുകിയ 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅നെയ്യ്‌ ആറായി മാറി. നെയ്യൊഴുകുന്ന ആറ്‌ നെയ്യാര്‍ ആയി. അഗസ്ത്യന്‍ വെണ്ണ ചെറു ഉരുകളാക്കി ഹോമകുണ്ഡത്തിലേക്കിടുന്ന കാഴ്ച വില്വമംഗത്തിലനെ രസിപ്പിച്ചു. യാഗാഗ്നി മുഖത്ത്‌ നിന്ന്‌ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ ഉരുളകള്‍ രണ്ട്‌ കൈ കൊണ്ടും മാറി മാറി സ്വീകരിക്കുന്നു. നെയ്യാറില്‍ നിന്ന്‌ കിട്ടിയ ഒരു കൃഷ്ണശില ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവിടം നെയ്യാറ്റിന്‍കര എന്ന്‌ അറിയപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങി.പണ്ടൊരിക്കല്‍ ഇവിടെ കടുത്ത വരള്‍ച്ച 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅അനുഭവപ്പട്ടാതായും ഭഗവാന്റെ അഭിഷേകത്തിന്‌ പോലും ബുദ്ധിമുട്ട്‌ നേരിട്ടു. ഇതെല്ലാം കണ്ട കൃഷ്ണഭക്തയുടെ മനംനൊന്ത പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ഫലമായി ആറ്റിലൂടെ നെയ്യിന്‌ പകരം വെള്ളം ഒഴുകാന്‍ തുടങ്ങി. ഈ കൃഷ്ണഭക്തയ്ക്ക്‌ ഭഗവാന്റെ ദര്‍ശനം ഉണ്ടായെന്നും ഒരു കഥ. 

നാലമ്പലത്തിന് പുറത്തിറങ്ങി ക്ഷേത്രത്തിനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്ലാവിന്റെ അവശിഷ്ടം തന്നെയാണ്. പത്ത് അടി ഉയരവും  ഉൾപൊള്ളയുമായ  ഈ പ്ലാവിനെ ചുവട്ടിൽ തറകെട്ടി ഉയർത്തി ഒടുമേഞ്ഞ് സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു. നിറമേകുന്ന മുത്തശ്ശികഥകളുടെ പരിവേഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അമ്മച്ചിപ്ലാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം  തിരുവിതാംകൂറില്‍ 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅രാജ്യാവകാശത്തര്‍ക്കം നടന്നിരുന്നക്കാലത്ത്.‌ രാജ്യവകാശിയാകാന്‍ പോകുന്ന മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മയെ വധിക്കാന്‍ ബന്ധുക്കളും അനുയായികളും ചേര്‍ന്ന്‌  തീരുമാനിച്ചു. പിന്‍തുടരുന്ന ശത്രുക്കളില്‍ നിന്ന്‌ രക്ഷപ്പെടാന്‍ നെയ്യാറിന്റെ മറുകരയിലെത്തി കാട്ടിലൊളിച്ചു. അവിടം സുരക്ഷിതമല്ലന്ന്‌ തോന്നിയിട്ടാവണം അദ്ദേഹം പത്മനാഭസ്വാമിയെ വിളിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു. വിളികേട്ട വിജനമായ സ്ഥലത്ത്‌ ഒരു ബാലനെകണ്ടു. ആ കുട്ടിയാണ്‌ 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅അടുത്തുള്ള പ്ലാവ്‌ കാണിച്ചുകൊടുത്തു.മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ ആ പ്ലാവിന്റെ പൊത്തില്‍കയറി ഒളിച്ചു . അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളില്‍ നിന്ന്‌ രക്ഷപ്പെട്ടു. പ്ലാവില്‍നിന്നും ഇറങ്ങിയ രാജാവ്‌ കാട്ടില്‍ ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേയ്ക്ക്‌ ചെന്നു. അവിടെ കണ്ടത്‌ ഒരു ശിലമാത്രം. അദ്ദേഹം ആ ശിലയെ നമസ്കരിച്ച്‌ യാത്രയായി. രാമവര്‍മതമ്പുരാന്റെ നാടുനീങ്ങലോടെ മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ തിരുവിതാകൂര്‍ മഹാരാജാവ്‌ ആയി. രാജ്യഭാരമേറ്റടുത്തെശേഷം അദ്ദേഹം നെയ്യാറ്റിന്‍കരയിലെത്തി പ്ലാവിനെ പട്ടുചുറ്റി പൂജിച്ച്‌ അമ്മച്ചിപ്ലാവെന്ന്‌ നാമകരണം ചെയ്തു. തന്നെ രക്ഷിച്ച ബാലന്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത്‌ 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തില്‍ പഞ്ചലോഹവിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ച്‌ ഈ ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചു.

ഉപദേവതകളായി ഗണപതി, ശാസ്താവ് എന്നിവരും ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് ദേശിയപാതയോട് ചേർന്ന് ഒരു ശിവ സന്നിധിയും കാണാം. ശിവന്റെ ശ്രീകോവിലിനു മുകളിൽ ശിവഭഗവാന്റെ ഒരു ശില്പവും കാണാൻ സാധിക്കും. മീനമാസത്തിലെ തിരുവോണനാളില്‍ തുടങ്ങുന്ന ഉത്സവം പത്താംദിവസമായ രോഹിണിനാളില്‍ ആറോട്ടുകൂടി സമാപിക്കും. ഇവിടത്തെ ആറാട്ട്‌ ദിവസമാണ്‌ തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ പത്മനാഭസ്വാമി 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅ക്ഷേത്രത്തില്‍ കൊടിയേറുന്നത്‌. ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠനടത്തിയത്‌ രാജാവിന്റെ ജന്മദിനമായ അനിഴം നാളില്‍ ആണ്‌. ഈ ദിനം പ്രതിഷ്ഠാനദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ തൃക്കയ്യില്‍ വെണ്ണയും കദളിപ്പഴവും വെച്ച്‌ നിവേദിക്കും. ഈ വെണ്ണ ഉദരരോഗത്തിന്‌ ഉത്തമമാണെന്ന്‌ വിശ്വാസം.
𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅 
🔱🔱🔥🅥🔥🅑🔥🅣🔥🔱🔱
🅥▬▬▬▬▬▬🅑▬▬▬▬▬▬🅣
പ്രിയ വായനക്കാർക്ക്  ഈ ക്ഷേത്ര വിശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുകരുത്തട്ടെ, നാളെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രവശേഷമായി ക്ഷേത്രായനത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം, അതോടൊപ്പം ഈ മെസ്സേജ് എഡിറ്ററും VBT-ക്ഷേത്രായന അവതരണ ശൈലി കോപ്പി ചെയ്യരുത് എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയും നിലവിൽ ക്ഷേത്രായനം പരിപാടി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനപ്രിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു,
1-അസ്‌ട്രോ ലൈവ് -1 മുതൽ 11
2-താളിയോല -1 മുതൽ 10
3-ഓം ദേവി അമ്മ- 1 മുതൽ 10
4-വള്ളിയാനിക്കാട്ടമ്മ -1 മുതൽ 6
5-അറിവിന്റെ കലവറ -1 
6-ബാലേട്ടന്റെ കണ്ണനും കൂട്ടരും-1 മുതൽ 6
7-കാരിക്കോട്ടമ്മ ഗ്രൂപ് 1,2,3,4,6,8,9
🅥▬▬▬▬▬▬🅑▬▬▬▬▬▬🅣
പ്രിയമുള്ളവരേ...
നിങ്ങളുടെ ദേശത്തും ഉണ്ടാകും വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന ദേവനോ ,ദേവിയോ വാഴുന്ന ഒരു കാവ് അല്ലങ്കിൽ ക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രത്തിനും ഉണ്ടാകും പറയാൻ ഒരുപാടു ഐതിഹ്യ കഥകൾ..നിങ്ങൾക്ക് ആ  ക്ഷേത്ര ഐതിഹ്യം അറിയാമെകിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക ക്ഷേത്രായനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അത് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കാം. ക്ഷേത്ര വിശേഷം അയച്ചുതരേണ്ട വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ  9048736080, മെയിൽ ഐഡി:- vbtastrolive@gmail.com നന്ദി
🅥▬▬▬▬▬▬🅑▬▬▬▬▬▬🅣
ക്ഷമാപണം:അക്ഷരതെറ്റിന്‌ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Forward and Share only
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ🔥 ⓁⒾⓋⒺ🔥
അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ
ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ
ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേനമ:
❁══════💎══════❁
മാതാ,പിതാ,ഗുരു, ദൈവത്തെ  വന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തട്ടകത്തമ്മയുടെയും, ഉപാസന മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപിക്കുന്നു 👣💐. പ്രിയമുള്ളവരേ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ💯% ശരിയാക്കണം എന്നില്ല, അതിനാൽ ഗുരോപദേശം സ്വീകരിക്കുക
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ 🔥 ⓁⒾⓋⒺ 🔥
✿════❁═☬ॐ☬═❁════✿
മൺമറഞ്ഞ ഹൈന്ദവപരമായ  ആചാര അനുഷ്ടാനങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്  ആസ്ട്രോ ലൈവ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
                A͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚S͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚T͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ L͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚I͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚V͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚E͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ G͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚U͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚P͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚
                   V            B            T
                  █║▌█║▌█║▌
                  അസ്‌ട്രോ ലൈവ് 
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
    ✍അറിവിന്റെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം✍
✿❁════❁★☬ॐ☬★❁════❁✿
┇ ┇ ┇ ┇​   🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔​
┇ ┇ ┇ ✰🪔  
┇ ┇ ✰🪔       𝕍𝔹𝕋-𝔸𝕤𝕥𝕣𝕠 𝕃𝕚𝕧𝕖 
┇ ✰🪔  𝒮𝓉𝒶𝓇𝓉ℯ𝒹 ℴ𝓃: 2014 𝒸𝒽𝒾𝓃ℊ𝒶𝓂 1𝓈𝓉 
✰🪔

ശ്രീ പനിക്കനാർ മുത്തൻ-പാലക്കാട് - 31

  🔥〰〰〰〰♉〰〰〰〰🔥
🌞VBT- ക്ഷേത്രായനം🌞      
  🔥〰〰〰〰♉〰〰〰〰🔥      


നമസ്തേ സജ്ജനങ്ങളെ....  
കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും,കാവുകളും,അവയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ക്ഷേത്രായനത്തിലേക്കു താങ്കൾക്ക് ഹാർദ്ദവമായ സ്വാഗതം🙏 


ക്ഷേത്രം-31  

ശ്രീ പനിക്കനാർ മുത്തൻ-പാലക്കാട്   
🔥┈┉┅❀꧁Astro Live꧂❀┅┉┈🔥

ക്ഷേത്രായനം പ്രധാന പോയന്റ് 

🔥ഗ്രാമവാസികളുടെ കൺകണ്ട ദൈവമാണ് ഈ ശാസ്താവ്

🔥 ഈ ഭഗവാന് മുന്നിൽ കുളിച്ചു തൊഴുതു സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചാൽ ഫലം സുനിശ്ചിതമാണെന്നു അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നു

🔥തമിഴ് നാട്ടിൽനിന്നുപോലും വിശ്വാസികൾ ഇവിടെയെത്താറുണ്ട്

ഇനി ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങൾ തുടർന്ന് വായിക്കുക 
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 

ശ്രീ പനിക്കനാർ മുത്തൻ. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തൂർ താലൂക്കിൽപെട്ട കാവശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ പാടൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈക്ഷേത്രം. 

ശാസ്താവാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. ഈ ക്ഷേത്രം ആ ഗ്രാമവാസികളുടെ കൺകണ്ട ദൈവമാണ്. ഗ്രാമവാസികൾ മാത്രമല്ല, തമിഴ് നാട്ടിൽനിന്നുപോലും വിശ്വാസികൾ ഇവിടെയെത്താറുണ്ട്. ഈ ഭഗവാന് മുന്നിൽ കുളിച്ചു തൊഴുതു സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചാൽ ഫലം സുനിശ്ചിതമാണെന്നു അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നു. 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅
ഏഴകൾക്കു ആശ്രിതനാണ് ഭഗവാൻ എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ജാതിമതഭേദമന്യേ എല്ലാവരും വഴിപാടുകൾ നടത്തി ദുഃഖനിവൃത്തി വരുത്തി പോവാറുണ്ട്. മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ക്ഷേത്രാചാരമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. 

അന്യമതസ്ഥരും തൊഴുകുകയും, പുഷ്പാഞ്ജലി, പായസം തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ നടത്താറുമുണ്ട്. ശരിക്കും മതേതരത്തിനുദാഹരണമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. ഈ ഭഗവാന് മുന്നിൽ പ്രണമിക്കാത്തവർ ആരും ആ നാട്ടിലില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ അനുഭവകഥകൾ വിവരിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ 𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅ക്ഷേത്രത്തിലെന്നപോലെ ഇവിടെയും ഫോട്ടോ, വീഡിയോ നിരോധനമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന ഭക്തർ ക്ഷേത്രജീവനക്കാർ അറിയാതെ ഭഗവാന്റെ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾക്യാമറ പുകഞ്ഞു പുക ഉയരുകയും ക്യാമറ നശിക്കുകയും ചെയ്തുവത്രേ. ജീവനക്കാരുടെ മുന്നിൽനിന്നുതന്നെ കത്തിയത് അവരുടെ ഗ്രാമദേവതയുടെ മഹത്വമായി അവർ പറയാറുണ്ട്.. ദേശവാസികൾ ശക്തിസ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ അവരുടെ ഗ്രാമദേവതയായി, കൺകണ്ടദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നു𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅

ഇവിടെ ഉള്ള ജനതയ്ക്ക് ,ജാതിബതമന്യേ ഒരുപാടു അനുഭവങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ ഉണ്ട് ,ഇവിടെത്തെ കൃഷിരീതികൾ ,കച്ചവടം ,ഗമത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്നിവ എല്ലാം ഈ ശാസ്താവാണ് 

ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ 
🎀🎀〰〰🌞〰〰🎀🎀
പാലക്കാട് സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ആലത്തൂർ കാവശ്ശേരി വഴി പാടൂർ 
ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം അപൂർണ്ണമാണ്‌ ലഭ്യമായ അറിവുകൾ ആണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് !! ഇനിയും ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുണ്ട് , വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായ മാത്രയിൽ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കാം
𝒫𝓇ℯ𝓈ℯ𝓃𝓉ℯ𝒹 ℬ𝓎: 𝒱ℬ𝒯-𝒜𝓈𝓉𝓇ℴ ℒ𝒾𝓋ℯ 𝒢𝓇ℴ𝓊𝓅 
🔱🔱🔥🅥🔥🅑🔥🅣🔥🔱🔱
🅥▬▬▬▬▬▬🅑▬▬▬▬▬▬🅣
പ്രിയ വായനക്കാർക്ക്  ഈ ക്ഷേത്ര വിശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുകരുത്തട്ടെ, നാളെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രവശേഷമായി ക്ഷേത്രായനത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം, അതോടൊപ്പം ഈ മെസ്സേജ് എഡിറ്ററും VBT-ക്ഷേത്രായന അവതരണ ശൈലി കോപ്പി ചെയ്യരുത് എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയും നിലവിൽ ക്ഷേത്രായനം പരിപാടി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനപ്രിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു,
1-അസ്‌ട്രോ ലൈവ് -1 മുതൽ 11
2-താളിയോല -1 മുതൽ 10
3-ഓം ദേവി അമ്മ- 1 മുതൽ 10
4-വള്ളിയാനിക്കാട്ടമ്മ -1 മുതൽ 6
5-അറിവിന്റെ കലവറ -1 
6-ബാലേട്ടന്റെ കണ്ണനും കൂട്ടരും-1 മുതൽ 6
7-കാരിക്കോട്ടമ്മ ഗ്രൂപ് 1,2,3,4,6,8,9
🅥▬▬▬▬▬▬🅑▬▬▬▬▬▬🅣
പ്രിയമുള്ളവരേ...
നിങ്ങളുടെ ദേശത്തും ഉണ്ടാകും വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന ദേവനോ ,ദേവിയോ വാഴുന്ന ഒരു കാവ് അല്ലങ്കിൽ ക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രത്തിനും ഉണ്ടാകും പറയാൻ ഒരുപാടു ഐതിഹ്യ കഥകൾ..നിങ്ങൾക്ക് ആ  ക്ഷേത്ര ഐതിഹ്യം അറിയാമെകിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക ക്ഷേത്രായനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അത് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കാം. ക്ഷേത്ര വിശേഷം അയച്ചുതരേണ്ട വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ  9048736080, മെയിൽ ഐഡി:- vbtastrolive@gmail.com നന്ദി
🅥▬▬▬▬▬▬🅑▬▬▬▬▬▬🅣
ക്ഷമാപണം:അക്ഷരതെറ്റിന്‌ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Forward and Share only
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ🔥 ⓁⒾⓋⒺ🔥
അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ
ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ
ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേനമ:
❁══════💎══════❁
മാതാ,പിതാ,ഗുരു, ദൈവത്തെ  വന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തട്ടകത്തമ്മയുടെയും, ഉപാസന മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപിക്കുന്നു 👣💐. പ്രിയമുള്ളവരേ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ💯% ശരിയാക്കണം എന്നില്ല, അതിനാൽ ഗുരോപദേശം സ്വീകരിക്കുക
🔥ⒶⓈⓉⓇⓄ 🔥 ⓁⒾⓋⒺ 🔥
✿════❁═☬ॐ☬═❁════✿
മൺമറഞ്ഞ ഹൈന്ദവപരമായ  ആചാര അനുഷ്ടാനങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്  ആസ്ട്രോ ലൈവ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
                A͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚S͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚T͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ L͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚I͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚V͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚E͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚ G͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚R͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚O͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚U͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚P͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚
                   V            B            T
                  █║▌█║▌█║▌
                  അസ്‌ട്രോ ലൈവ് 
🎀✿═══❁★☬ॐ☬★❁═══✿🎀
    ✍അറിവിന്റെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം✍
✿❁════❁★☬ॐ☬★❁════❁✿
┇ ┇ ┇ ┇​   🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔🪔​
┇ ┇ ┇ ✰🪔  
┇ ┇ ✰🪔       𝕍𝔹𝕋-𝔸𝕤𝕥𝕣𝕠 𝕃𝕚𝕧𝕖 
┇ ✰🪔  𝒮𝓉𝒶𝓇𝓉ℯ𝒹 ℴ𝓃: 2014 𝒸𝒽𝒾𝓃ℊ𝒶𝓂 1𝓈𝓉 
✰🪔